Overblik

Saml din opsparing i PFA Plus, og få et bedre overblik

Samler du din opsparing i PFA Plus, vil du ikke bare få et bedre overblik. Det er også vores vurdering, at PFA Plus giver dig en række fordele bl.a. i form af muligheden for øget afkast, lavere gebyrer og større fleksibilitet.

Du har mulighed for at overføre din gamle pensionsopsparing til PFA Plus, hvor du allerede har din nyeste pensionsopsparing. Nedenfor har vi samlet en række svar på spørgsmål om vilkårene for overførslen.

Spørgsmål Svar
Hvorfor giver PFA mig denne mulighed? Fordi vi gerne vil give dig en pensionsordning, der er let at overskue, og som giver mulighed for et godt afkast og dermed høje pensioner. Det, mener vi, bedst bliver opnået i PFA Plus.

Vi vil desuden give dig en andel i de fælles ufordelte reserver, som ligger på opsparing i gennemsnitsrente, hvis du flytter din opsparing til PFA Plus.
Jeg har livsvarige livrenter, er det en god idé at flytte dem? Ja, som hovedregel. Men der findes eksempler, hvor vi ikke vil råde til en flytning, og i så fald har vi ikke taget policerne med i tilbuddet til dig. Ønsker du også disse policer overført, er du velkommen til at kontakte os om dette. 
Jeg har flere pensionsordninger i PFA. Hvorfor er alle ikke med i brevet? Vi har ikke taget de pensionsordninger med, hvor der er en forsikringsdækning. Årsagen er, at du ikke automatisk vil få forhøjet dine forsikringsdækninger i PFA Plus, når du overfører din opsparing, og du vil derfor miste dine forsikringsdækninger.

Vi har ikke taget de pensionsordninger med, hvor der er en forsikringsdækning. Årsagen er, at du ikke automatisk vil få forhøjet dine forsikringsdækninger i PFA Plus, når du overfører din opsparing, og du vil derfor miste dine forsikringsdækninger.

PFA vil ikke risikere, at det sker, uden at du har fået rådgivning.

Vi har alene taget den del af din opsparing med, som ligger i vores gennemsnitsrentemiljø. Vi har derfor ikke opsparing fra PFA Invest med. Du kan dog også flytte din opsparing fra PFA Invest til PFA Plus, så du får et bedre overblik.

Kan jeg også flytte pensionsordninger med forsikringer, og får jeg også tillæg på dem?

Ja, du kan flytte og få et eventuelt overførelsestillæg. Du skal dog være opmærksom på, at du vil miste dine forsikringsdækninger, hvis du ikke retter dine forsikringsdækninger i PFA Plus.

Det er også årsagen til, at vi i vores breve ikke har de pensionsordninger med, da vi ikke vil risikere, at du mister dine forsikringer uden at have fået rådgivning om dette.

Jeg ønsker kun at flytte en del af min pensionsordning til PFA Plus, hvorfor kan jeg ikke det? Du kan godt vælge at flytte en enkelt police, hvis du har flere, men vi kan ikke dele en police.
Er risikoen for min opsparing i PFA Plus ikke meget højere end den nuværende risiko i gennemsnitsrente?

Nej, det mener vi ikke. Afkastet i Plus svinger ganske vist mere fra år til år, men over en længere tidshorisont udligner det sig. Hvis du kun har kort tid til din pensionering, er risikoen dog højere, da der er risiko for, at udsvingene ikke når at udligne sig over så kort en tidshorisont.
 
I PFA Plus reducerer vi din risiko, jo tættere du kommer på pensionsalderen, så du ikke risikerer store tab. Du kan også tilknytte en udbetalingssikring i årene op til din pensionering. 

Ønsker du at fastholde en lav risiko, kan du vælge investeringsprofil A.

Kan jeg forvente et højere tillæg, hvis jeg venter til senere? Vi forventer, at vi også vil give et tillæg, hvis du venter, men vi kan ikke sige noget om størrelsen før til den tid. Det kan være større eller mindre.
Har PFA ikke råd til at opretholde ydelsesgarantierne?

Jo, PFA har solvens nok til at opretholde ydelsesgarantierne. Nye regler betyder dog, at PFA fremover skal binde endnu flere penge til solvens. Det vil have betydning for depotrenten, som sandsynligvis bliver lavere.

PFA mener derfor, at langt de fleste kunder vil have en økonomisk fordel i at overgå til PFA Plus.

Kan jeg senere fortryde mit valg og komme tilbage til gennemsnitsrente? Nej, overførslen er bindende.
Spørgsmål
Hvorfor giver PFA mig denne mulighed?
Jeg har livsvarige livrenter, er det en god idé at flytte dem?
Jeg har flere pensionsordninger i PFA. Hvorfor er alle ikke med i brevet?
Kan jeg også flytte pensionsordninger med forsikringer, og får jeg også tillæg på dem?
Jeg ønsker kun at flytte en del af min pensionsordning til PFA Plus, hvorfor kan jeg ikke det?
Er risikoen for min opsparing i PFA Plus ikke meget højere end den nuværende risiko i gennemsnitsrente?
Kan jeg forvente et højere tillæg, hvis jeg venter til senere?
Har PFA ikke råd til at opretholde ydelsesgarantierne?
Kan jeg senere fortryde mit valg og komme tilbage til gennemsnitsrente?
Spørgsmål Svar
Hvorfor giver PFA mig denne mulighed? Fordi vi gerne vil give dig en pensionsordning, der er let at overskue, og som giver mulighed for et godt afkast og dermed høje pensioner. Det, mener vi, bedst bliver opnået i PFA Plus.

Vi vil desuden give dig en andel i de fælles ufordelte reserver, som ligger på opsparing i gennemsnitsrente, hvis du flytter din opsparing til PFA Plus.
Jeg har livsvarige livrenter, er det en god idé at flytte dem? Ja, som hovedregel. Men der findes eksempler, hvor vi ikke vil råde til en flytning, og i så fald har vi ikke taget policerne med i tilbuddet til dig. Ønsker du også disse policer overført, er du velkommen til at kontakte os om dette. 
Jeg har flere pensionsordninger i PFA. Hvorfor er alle ikke med i brevet? Vi har ikke taget de pensionsordninger med, hvor der er en forsikringsdækning. Årsagen er, at du ikke automatisk vil få forhøjet dine forsikringsdækninger i PFA Plus, når du overfører din opsparing, og du vil derfor miste dine forsikringsdækninger.

Vi har ikke taget de pensionsordninger med, hvor der er en forsikringsdækning. Årsagen er, at du ikke automatisk vil få forhøjet dine forsikringsdækninger i PFA Plus, når du overfører din opsparing, og du vil derfor miste dine forsikringsdækninger.

PFA vil ikke risikere, at det sker, uden at du har fået rådgivning.

Vi har alene taget den del af din opsparing med, som ligger i vores gennemsnitsrentemiljø. Vi har derfor ikke opsparing fra PFA Invest med. Du kan dog også flytte din opsparing fra PFA Invest til PFA Plus, så du får et bedre overblik.

Kan jeg også flytte pensionsordninger med forsikringer, og får jeg også tillæg på dem?

Ja, du kan flytte og få et eventuelt overførelsestillæg. Du skal dog være opmærksom på, at du vil miste dine forsikringsdækninger, hvis du ikke retter dine forsikringsdækninger i PFA Plus.

Det er også årsagen til, at vi i vores breve ikke har de pensionsordninger med, da vi ikke vil risikere, at du mister dine forsikringer uden at have fået rådgivning om dette.

Jeg ønsker kun at flytte en del af min pensionsordning til PFA Plus, hvorfor kan jeg ikke det? Du kan godt vælge at flytte en enkelt police, hvis du har flere, men vi kan ikke dele en police.
Er risikoen for min opsparing i PFA Plus ikke meget højere end den nuværende risiko i gennemsnitsrente?

Nej, det mener vi ikke. Afkastet i Plus svinger ganske vist mere fra år til år, men over en længere tidshorisont udligner det sig. Hvis du kun har kort tid til din pensionering, er risikoen dog højere, da der er risiko for, at udsvingene ikke når at udligne sig over så kort en tidshorisont.
 
I PFA Plus reducerer vi din risiko, jo tættere du kommer på pensionsalderen, så du ikke risikerer store tab. Du kan også tilknytte en udbetalingssikring i årene op til din pensionering. 

Ønsker du at fastholde en lav risiko, kan du vælge investeringsprofil A.

Kan jeg forvente et højere tillæg, hvis jeg venter til senere? Vi forventer, at vi også vil give et tillæg, hvis du venter, men vi kan ikke sige noget om størrelsen før til den tid. Det kan være større eller mindre.
Har PFA ikke råd til at opretholde ydelsesgarantierne?

Jo, PFA har solvens nok til at opretholde ydelsesgarantierne. Nye regler betyder dog, at PFA fremover skal binde endnu flere penge til solvens. Det vil have betydning for depotrenten, som sandsynligvis bliver lavere.

PFA mener derfor, at langt de fleste kunder vil have en økonomisk fordel i at overgå til PFA Plus.

Kan jeg senere fortryde mit valg og komme tilbage til gennemsnitsrente? Nej, overførslen er bindende.