PFA på Folkemødet

Fælles visioner for de næste generationer

PFA er med, når det danske demokrati og fællesskab hyldes på årets Folkemøde den 16. til 19. juni 2022.
Folkemødet er i år tilbage i fuld form med over 2.500 events, hvor især klima, sundhed og international politik er i fokus.
PFA arrangerer ni debatter og deltager som officiel partner under overskriften: ’Fælles visioner for de næste generationer’.

Fokus på ansvarlige investeringer, et sundere arbejdsliv og det gode seniorliv

Med mere end 1,3 millioner kunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder, er PFA et af landets største kommercielle pensionsselskaber. Men vi er meget mere end det. Vi er til for vores kunder, og vores ambition er at skabe en bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden.

Det er derfor en del af vores DNA at tage samfundsansvar, og i samarbejde med en række politikere, eksperter og borgere sætter vi fokus på nogle af de udfordringer, som har betydning for vores kunder, pensionssektoren og befolkningen som helhed. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på tre spor: ansvarlige investeringer, et sundere arbejdsliv og det gode seniorliv, som også bliver de primære temaer for vores ni debatter på Folkemødet.

Ansvarlige investeringer

I PFA tror vi på, at ansvarlighed og gode afkast i stigende grad er hinandens forudsætninger – ikke mindst som langsigtet investor. Samtidig skubber vi som aktiv ejer på for at påvirke selskaber til positiv udvikling til gavn for mennesker og miljø. På Folkemødet sætter vi fokus på ansvarlige investeringer bl.a. ved at stille spørgsmålet: Bornholm som VindØ eller AtomkraftØ? Vi kigger også nærmere på de nyeste trends & ‘lessons learned’ fra krigen i Ukraine og debatterer den bæredygtige udvej af fossil økonomi.   

       
Et sundere arbejdsliv

PFA har en målsætning om at hjælpe vores kunder med at skabe et sundt arbejdsliv både nu og i fremtiden. Vi tager sundhedsagendaen med til Folkemødet og kigger nærmere på den nye hybride arbejdsplads – og hvor hybrid kan den være? Vi ser også nærmere på børn og unges trivsel. Aldrig tidligere har vores ungdom haft det så dårligt, som de har det nu, hvilket rammer dem både nu og på sigt, og påvirker ikke kun dem selv, men også deres familier og arbejdspladser. Til sidst har vi inviteret Mads og A-holdet til at måle pulsen: Er danskerne ”fit for work”? Her vil vi diskutere aktuelle dilemmaer omkring fremtidens sunde arbejdsliv.

 

      

Det gode seniorliv

I PFA arbejder vi for at skabe rammer, der sikrer, at vores kunder kan leve et sundt og aktivt seniorliv – også når de ikke længere går på arbejde. Det gør vi ved at udvikle produkter og løsninger til gavn for vores kunder og ved at tage del i samfundsdebatten, relevante netværk og myndighedsarbejde – og derfor tager vi selvfølgelig også det gode seniorliv op til debat på Folkemødet. Her kigger vi nærmere på Fremtidens sundhed og omsorg i et nyt velfærdsmix, om der er en udløbsdato for vores arbejdsliv og ikke mindst fremtidens boliger til den 3. alder – både de private og offentlige løsninger.


 

Vores program

Her kan du se programmet for PFA's telt, som du finder på plads G2 ved ydermolen i Allinge.

 

Torsdag 16. juni 2022

Kl. 11.00 – 11.45
Bedre tandsundhed med tobaksforbud?
Kan et forbud mod rygning og nikotinprodukter forbedre danskernes tandsundhed?

Indhold:
Regeringen lancerede en sundhedsreform, som bl.a. lægger op til at ingen født i og efter 2010 skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Mens forslaget er modtaget med glæde af Tandlægeforeningen, som peger på, at produkterne giver risiko for kræft og paradontitis, har det mødt modstand fra Tobaksproducenterne, som mener, at forslaget skaber rum for et illegalt tobaksmarked til kriminelle. Tandlægeforeningen sætter derfor Tobaksproducenterne og folketingspolitikere fra blå og rød blok stævne til en debat om forbud er vejen til bedre tandsundhed. 

Deltagere:
Susanne Kleist – Formand – Tandlægeforeningen
Tine Marie Andersen – Direktør – Tobaksproducenterne
Katrine Evelyn – Forbundsformand – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Simon Fendinge Olsen – Formand – Liberal Alliance Ungdom
Moderator: Noa Redington – Foredragsholder og politisk kommentator – Selvstændig

Arrangør: Tandlægeforeningen 


Kl. 12.00 – 12.45
ESG: Nyeste trends & "lessons learned" fra krigen i Ukraine
Får fremtidens ESG mere karakter af storpolitik end af virksomhedsansvar?

Indhold: 
I debatten samler vi Danmarks fremmeste eksperter indenfor ESG for at sætte fokus på nyeste ESG-trends, læringer fra Ukraine og trusler fra Kina. Allerede nu er debatten godt i gang og ofte er fronterne trukket skarpt op. I hvert fald i medierne, hvor det er et sikkert hit, hvis man enten er for eller imod en given ting. Men bag frontlinjen er dialogen langt mere langsigtet og bæredygtig, fordi ansvarlig virksomhedsadfærd ikke er noget, der opstår i et splitsekund, men noget man etablerer ved at agere langsigtet.

Deltagere:
Jarl Krausing – Vicedirektør og international chef – Tænketanken Concito
Kristin Parello-Plesner – ESG-chef – EKF Danmarks Eksportkredit 
Rasmus Bessing – COO – PFA Asset Management
Søren Pind – Bestyrelsesformand og tidligere minister – Den danske Ukraine komité
Moderator: Henriette Kinnunen – ESG & Public Affairs Konsulent – PFA

Arrangør: PFA

  
Kl. 13.00 – 13.45
Mads og A-holdet måler pulsen: Er danskerne ”fit for work”?
Vi zoomer ind på ”the hot topics”, når Mads og A-holdet giver bud på fremtidens sunde arbejdsliv.
 
Indhold:
 
I Mads og A-holdet-stil diskuterer vi aktuelle dilemmaer omkring fremtidens sunde arbejdsliv. Emnerne udspringer af konkrete drøftelser i PFA’s Advisory Table og dilemmaerne vil bl.a. fokusere på de krav, der stilles til ledere og medarbejdere. Dilemmaerne vil desuden kredse om brugen af AI til at foruddiskontere særlige sygdomsforløb og særlige risikogrupper. Er det ”sund fornuft” eller et etisk grænseland?

Deltagere:
Lisbeth Lintz – Formand – AC-Forbundet
Mads Kaagard – Konstitueret Group CEO – PFA 
Mette Østergaard – Chefredaktør – Berlingske 
Nana Bule – Adm. direktør – Microsoft Danmark 
Moderator: Mads Steffensen – Journalist og radiovært - Selvstændig.

Arrangør: PFA


Kl. 14.00 – 14.45  
Senkarriere: Er der en udløbsdato for vores arbejdsliv?
Hvordan gearer vi vores arbejdsmarked til også at rumme folk i den 3. alder?

Indhold: 
Flere og flere seniorer vil gerne arbejde længe – også efter pensionsalderen. Men er vores arbejdsmarked gearet til dette? Eller kræver det, at vi bryder med kendte vaner og skaber en ny kultur, der i højere grad rummer en gradvis tilbagetrækning fra arbejdslivet. Dét er omdrejningspunktet for debatten ”Er der en udløbsdato for vores arbejdsliv?”, hvor vi sammen med publikum debatterer, hvordan vi kan indrette fremtidens arbejdsliv, så man kan arbejde langt ind i pensionistlivet?

Deltagere:
Camilla Holm – Koncerndirektør Kunder & Service – PFA  
Daria Krivonos – CEO – Institut for Fremtidsforskning
Laurits Rønn – Viceadministrerende direktør - Dansk Erhverv 
Steffen Gram – Journalist og studievært – Danmarks Radio
Ulrik Ahrendt-Jensen – CEO – OK-Fonden
Moderator: Paula Larrain – journalist, studievært og redaktør – Altinget

Arrangør: PFA


Kl. 15.00 – 15.45
Bornholm som VindØ eller AtomkraftØ?
Klimaudfordringerne skal løses, men hvad er egentligt fremtidens mest grønne energikilder?

Indhold:

Både politisk, i erhvervslivet og blandt danskerne er der konsensus om, at klimaudfordringerne skal løses og at grønne energikilder er centrale. Samtidig er der opstået en akut bevidsthed om, at Europa er nødt til at gøre sig uafhængige af russisk gas, hvilket rejser et ligeså akut spørgsmål: Hvad er den realistiske vej for Danmark? Og hvad er egentlig fremtidens mest grønne energikilder? Til at svare på disse spørgsmål, har vi samlet nogle af Danmarks stærke aktører på Energiområdet til en debat om, hvorvidt Danmark udelukkende skal investere i sol og energi. Og hvad er det, der gør, at atomkraft for første gang i årtier igen er kommet på tapetet som et alternativ til olie og gas?

Deltagere:
Bent Lauritzen – Forsker og sektionsleder for strålingsfysik – DTU  
Jakob Barüel Poulsen – Managing Partner – CIP  
Kasper Lorenzen – Koncerninvesteringsdirektør – PFA 
Linea Søgaard-Lidell – Medlem af Europa-Parlamentet – Venstre
Troels Schönfeldt – CEO – Seaborg
Ulrik Stridbæk – Vice President & Chef for Regulatory Affairs –  Ørsted
Moderator: Adam Holm – Journalist – Moderator.dk

Arrangør: PFA 


Kl. 16.00-16.45 i F&P-teltet
Hvordan pepper man pensionsopsparing op?
Kan man gøre pensionsopsparing interessant for dem, der synes, at det er kedeligt? 

Indhold:
Tallene viser, at unge, selvstændige og kvinder er blandt dem, der sparer allermindst op til pension. Og endnu flere får tomme øjne, hvis man nævner ordet pension. Men hvorfor er det sådan? Er pension bare for kedeligt, kompliceret og uinteressant. Fravælger man pension bevidst, fordi man hellere vil investere selv eller fordi man prioriterer at leve livet i nutiden, uden interesse for at spare om til fremtiden. Eller skyldes den manglende interesse for pension, at branchen er for kedelig og har brug for at blive sexet op? PFA inviterer nogle af dem, der har en skarp holdning til deres pension - uanset om det er et tilvalg eller fravalg – til debat og komme med bud på, hvordan man pepper pensionssektoren op.

Deltagere:
Anders Damgaard – Koncernfinansdirektør og CFO – PFA
Anders Lund Madsen – Journalist, TV-og Radiovært, Entertainer og her: Helt sin egen – Selvstændig
Benjamin Boe Rasmussen – Formand - Dansk Skuespiller Forbund
Frederikke Antonie Schmidt – Iværksætter og CEO – Roccamore 
Kent Damsgaard – CEO – Forsikring & Pension
Mette Reissmann – Folketingskandidat, TV-vært og bestyrelsesmedlem – Selvstændig
Moderator: Kristian Lund  Kommunikationschef – PFA

Arrangør: PFA


Kl. 16.00 – 16.45
Havplast: Kan den fjernes? Og skal det kunne betale sig?
Kan innovative virksomheder få økonomi i at fjerne havplast og udnytte havressourcerne bæredygtigt? 

Indhold:
Ocean Plastic Forum er vært for en debat mellem en række nytænkende virksomheder, der ikke blot har valgt at minimere forbruget af plast i deres produktion, men aktivt arbejder henimod en cirkulær forretningsmodel, hvor ressourcer genbruges igen - og igen. Det indebærer også, at flere af virksomhederne har kastet sig ud i den udfordring, det er at tjene penge på at gøre noget ved al den plast, der allerede flyder rundt i vores farvande eller driver i land på vores kyster. Kom og hør, om det overhovedet er muligt at få en sund forretning ud at omdanne brugte fiskenet til nyt badetøj, om verdens mest bæredygtige kæde af sushirestauranter kan få forretningen til at hænge sammen, eller hvilke problemer Danmarks største detailhandelskæde støder ind i, når der kommer havplast på agendaen.

Deltagere:
Jonas Engberg – Klimachef – COOP
Katrine Lee Larsen – CEO & Founder – Copenhagen Cartel 
Kurt Svennevig Christensen – Formand – Landsforeningen Levende Hav 
Rasmus Bessing – COO – PFA Asset Management 
Thomas Alstrup – Programleder – Ocean Plastic Forum
Moderator: Søren Linding – Virksomhedsredaktør – Jyllands-Posten og Finans

Arrangør: Ocean Plastic Forum


Kl. 17.00 – 17.45
Skal vi give Bornholm til russerne?
Der sættes fokus på Forsvarets vigtigste ressource, personel

Indhold:
Hvem skal kæmpe for Danmark, når Forsvaret mangler personel? Hvordan fastholder vi dem, som vi har?

Deltagere:
Jesper Korsgaard Hansen – Formand – Centralforeningen for Stampersonel  
Niels Tønning – Formand – Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Anne Valentina Berthelsen – Ordfører for transport, forsvar & EU – Socialistisk Folkeparti
Uffe Geckler Pedersen – Oberstløjtnant – Chef for Opklaringsbataljonen lll GHR 
Torben Ørting Jørgensen – Formand – Folk & Sikkerhed

Arrangører: Folk & Sikkerhed – Hovedorganisationen af Officerer i Danmark – Centralforeningen for Stampersonel  


Kl. 18.00 - 18.45
Børn og unge: Hvordan favnes både Einstein og Krølle Bølle?
Hvordan kan fremtidens folkeskole og sociale fællesskaber sikre trivsel og omfavne alle børn?
  
Indhold: 
Børn og unges trivsel er udfordret, hvilket koster samfundet milliarder. Mangel på inklusion og mistrivsel har stor indvirkning på hele familien. Men hvad skal der til for at bringe børn og unges trivsel i en bedre retning for en stærk og fælles fremtid? Og hvordan kan folkeskole og sociale fællesskaber blive bedre til at inkludere både den, der er begavet som Einstein, sportstalentet eller vores alles Krølle Bølle? Sammen finder panelet nye løsninger for en fælles fremtid.

Deltagere:
Amalie Houmann – Antropolog – Selvstændig
Dorte Lange – Næstformand – Dansk Lærerforening 
Henrik Nørgaard – Foreningskonsulent - BROEN Danmark (PFA Brug Livet Fondens hjertesag 2022)
Torsten Gejl – Folketingsmedlem – Alternativet 
Peter Grubert – Formand – Begavet med Glæde (PFA Brug Livet Fondens hjertesag 2022)
Moderator: Mette Ravn – Senior kommunikationsrådgiver – PFA

Arrangør: PFA Brug Livet Fonden


Fredag 17. juni 2022

Kl. 08.30 – 09.00  
Morgenkoncert med en strygekvartet fra Danmarks Underholdningsorkester

Indhold: 
Start dagen på en smuk og dejlig måde, når musikere fra Danmarks Underholdningsorkester slår tonen an og byder velkommen indenfor i teltet. Vi glæder os til at se dig.


Kl. 09.00 – 09.45
Har vi glemt civilsamfundets rolle i en fælles fremtid?
I debatten stiller vi skarpt på Civilsamfundet, som et bærende fundament for en fælles fremtid.
 
Indhold: 
Har vi glemt civilsamfundets rolle i en fælles fremtid? En debat der stiller skarpt på den værdi og innovation som ligger i civilsamfundet og som er så vigtig for en fælles fremtid. 

Vi stiller bl.a. skarpt på 
- Det nystartede humanitære netværk Aid Ukraine Denmark, med Thomas Senderovitz i spidsen, som hjælper ukrainske flygtninge i Danmark
- Det Kærlige Måltid som laver sunde måltider til personer og deres familie ramt af akut livstruende sygdom eller traume samt 
- Foreningen Hellebro som er en privat velgørende forening, hvis formål er at udrydde hjemløshed blandt danske unge ved at arbejde for, at de unge kan komme i seng, i uddannelse, i job og endelig i egen bolig. 

Sammen finder panelet nye løsninger for en fælles fremtid.

Deltagere:
Charlotte Thyberg – Direktør og stifter – Det Kærlige Måltid 
Eva Riedel – Direktør og stifter – Foreningen Hellebro  
Thomas Senderovitz – Senior Vice President Data Science og medstifter af Aid Ukraine Denmark – Novo Nordisk  
Christian Lund – National Rådgivningschef – Det Sociale Netværk Headspace Danmark
Nikolaj Bøgh – Folketingskandidat – Konservative 
Julie Stockmarr – Teamleder for Rådgivning & Udvikling – Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Moderator: Henriette Kinnunen – ESG & Public Affairs Konsulent – PFA

Arrangør: PFA Brug Livet Fonden
 

Kl. 10.00 – 10.45 (Danske Fysioterapeuter)
Kan vi holde til den stadigt stigende pensionsalder?
Er tiden inde til et større fokus på at forebygge nedslidning og sikre det gode og sunde arbejdsliv?

Indhold:
Pensionskommissionen er på trapperne med deres anbefalinger, og de har blandt andet set på virkningerne af en mere lempelig levetidsindeksering. På trods af det, er det et faktum, at danskerne skal arbejde længere, og stadig får flere problemer med deres muskler og led. De seneste års politiske reformer har haft større fokus på rettigheder og muligheder for tidligere tilbagetrækning og mindre fokus på at sørge for, at danskerne kan holde til et langt arbejdsliv. Så er tiden inde til et større fokus på at forebygge nedslidning og sikre det gode og sunde arbejdsliv? Og hvordan skal vi egentlig gribe det an? Det kan du høre meget mere om til denne debat.

Deltagere:
Christina Sode Haslund – Arbejdsmiljøchef – Dansk Arbejdsgiverforening 
Mette Bryde Lind – Direktør – Gigtforeningen 
Morten Skov Christiansen – Næstformand – Fagbevægelsens Hovedorganisation
Jeanette Præstegaard – Formand – Danske Fysioterapeuter
Moderator: Ole Toft – Sundhedspolitisk analytiker og journalist – Altinget

Arrangør: Danske Fysioterapeuter


Kl. 11.00 – 11.45 
Den hybride arbejdsplads – hvor hybrid kan den være?
De fleste nyder det fleksible hjemmekontor. Men er der grænser for, hvor fleksibelt det kan være?
 
 
Indhold:
Især COVID-19 har åbnet øjnene for, hvor mange muligheder der er forbundet med en mere fleksibel arbejdsdag med mulighed for også at arbejde fra distancen. Men spørgsmålet er, om der alligevel er sundhedsmæssige grænser for, hvor fleksibelt vores arbejdsliv kan være? Har vi med coronaen's hybride arbejdspladser skabt en fremtidig arbejdsmodel - eller er vi en del af større eksperiment? Hvad siger danskerne selv om dette – og hvad siger vores data? Hvad mener arbejdsgiverne? Hvad siger eksperterne? Og hvad siger de ansatte, fx dem der er 100 pct. hybride? Dét zoomer vi ind på i debatten ”Den hybride arbejdsplads – hvor hybrid kan den være? ”, hvor vi debatterer rammerne for fremtidens sunde arbejdsliv.

Deltagere:
Bodil Nordestgaard Ismiris – Adm. direktør – Lederne 
Christine Ipsen – Lektor – DTU
Ib Enevoldsen – CEO – Rambøll 
Camilla Hillerup – HR-chef – Microsoft
Mads Kaagaard – Konstitueret Group CEO – PFA 
Martin Maersk – Country Manager – Citrix Denmark
Mia Wagner – Co-Founder – Nordic Female Founders
Moderator: Paula Larrain – Redaktør, Journalist, Moderator - Altinget

Arrangør: PFA


Kl. 12.00 – 12.45
Smarte bygninger – So ein Ding?
Drukner vi i bygningsdata, eller kan vi lære at svømme? Nikolaj Sonne og Byggeriet øver sig.

Indhold:
I nutidens byggeri samler vi enorme mængder af data – lige fra vi tegner byggerierne digitalt til vi samler bygningsdelene med alle deres varedeklarationer. Lige til den nøglefærdige løsning og driften af bygningen de næste 100 år.

Gennem vores digitale bygningsmodeller (BIM - Building Information Modelling) og IoT (Internet of Things) kan vi overvåge hvornår de enkelte bygningskomponenter skal vedligeholdes eller udskiftes. Ja, kan endda vide hvordan vi kan genanvende alt det hele, når husene en gang rives ned.

I princippet er det smart. I princippet gør det os effektive og bæredygtige. Men hvad er virkeligheden? Hvad stiller vi op med vores data? Hvordan bliver informationerne delt i byggeriet og driften? Og fra den ene generation til den næste? Kan vi det vi skal kunne? Hvordan lærer vi det?

Med Nikolaj Sonne som svømmetræner kaster vi os i bassinet med konkrete cases om data i nutiden byggerier. Hvad har vi gjort? Er vi på rette kurs? Eller på vej hårdt ind i kanten?

Deltagere:
Kirsten Nielsen – Formand – Konstruktørforeningen
Knud Erik Petersen – Founder – Lomwas
Lars Have Hansen – Formand – Maskinmestrenes Forening
Moderator: Nikolaj Sonne – Journalist – Selvstændig

Arrangører: Konstruktørforeningen og Maskinmestrenes Forening 


Kl. 13.00
Socialdemokratiet, Mette Frederiksen holder tale på Hovedscene


Kl. 14.00 – 14.45
Fremtidens sundhed og omsorg i et nyt velfærdsmix
Hvordan indretter vi fremtidens sundhed- og omsorgspleje i et offentligt privat velfærdsmix?

Indhold: 
Sammen med nogle af Danmarks vigtigste sundhedsaktører, drøfter vi, hvordan vi også i fremtiden kan skabe tryghed for danskerne, når de træder ind i alderdommen, selvom vi fremadrettet må forvente et stigende pres på de økonomiske ressourcer. Bl.a. grundet et konstant stigende gennemsnitsalder, flere kronikere og dermed også et øget pres på de kendte velfærdsydelser. Formålet med debatten er således at igangsætte en nødvendig debat om, hvordan vi bedst kan indrette fremtidens sundhed- og omsorgspleje i et offentligt privat velfærdsmix?

Deltagere:
Camilla Holm – Koncerndirektør Kunder & Service – PFA 
Michael Fenger – Borgmester – Gentofte Kommune
Jane Heitmann – Formand for Folketingets Sundhedsudvalg - Venstre
Kasper Bødker Mejlvang – Landechef Danmark og Island – Novo Nordisk
Anette Damgaard – Managing Director, SVP – Falck Healthcare
Moderator: Bjarne Corydon – CEO og ansvarshavende chefredaktør – Børsen

Arrangør: PFA 


Kl. 15.00 – 15.45
Vi vil så gerne ha', at du bli'r lidt længere
Hvordan gør vi arbejdspladserne attraktive for seniorer?

Indhold:
Langtidsledigheden er høj blandt seniorer, og mange seniorer er fristet af pensionisttilværelsen, men vil også gerne arbejde. Det giver muligheder i et Danmark, der i den grad mangler arbejdskraft. For hvordan får vi de ledige seniorer ind på arbejdsmarkedet igen, og hvad skal der til for at fastholde de seniorer, der vil gerne vil fortsætte med at arbejde, måske på deltid eller under andre rammer end de traditionelle 37 timer? Er virksomheder og ledere tilbageholdne, når det gælder ansættelse af seniorer? Kom med til debat om dette højaktuelle emne.

Deltagere: 
Anne Bou Casals – Direktør – Lederne
Erik Simonsen – Vicedirektør – Dansk Arbejdsgiverforening
Jesper Brask Fischer – Programchef – PFA
Lone Tranholm Nordby – Projektleder og initiativtager til Perspektiv på Alder – Perspektiv på Alder
Mona Larsen – Seniorforsker – VIVE
Moderator: Heidi Robdrup – Politisk direktør – Lederne

Arrangør: Lederne


Kl. 16.00 – 16.45
Hvordan skaber vi det bedste politi i Danmark?
Debat om, hvilke konsekvenser uddannelsesniveauet har for både politifolk og borgere i dag.

Indhold:
For fem år siden besluttede et politisk flertal at skære et helt år væk af politiets basisuddannelse for at få politieleverne hurtigere ud på gaden. Men kan man skære en tredjedel af en uddannelse, uden at det får konsekvenser for kvaliteten? Nej, mener Politiforbundet, og det harmonerer slet ikke med, at politifolk mødes med krav og forventninger om at stå i forreste række, når ændringer, samfundstendenser og nye kriminalitetsformer skal tackles. Kom til debat om, hvilke konsekvenser uddannelsesniveauet har for både politifolk og borgere i dag - og hør hvad der skal til for at skabe verdens bedste politifolk i Danmark. 

Deltagere: 
Adam Diderichsen – Lektor og politiforsker – Københavns professionshøjskole
Heino Kegel – Forbundsformand – Politiforbundet
Karina Lorentzen Dehnhardt – Retsordfører – SF 
Thorkild Fogde – Rigspolitichef – Rigspolitiet
Moderator: Lars Wolsgaard – Formand Vestegnens Politiforening – Politiforbundet

Arrangør: Politiforbundet


Kl. 17.00 – 17.45
Sociale investeringer – nye private og offentlige løsninger?
Hvad bringer fremtiden for sociale investeringer – og hvordan skaber de en bedre fremtid?

Indhold: 
Debatten sætter fokus på sociale investeringer og hvorledes at man samskaber nye private og offentlige løsninger. Foreningen Hellebro er et godt eksempel på en social investering, der både gør en stor forskel for mange unge hjemløse og samtidig giver investorerne et afkast. Nordic Impact Lab bidrager med deres betragtninger om hvordan de ser en stigende interesse for sociale investeringer og at investere med ønske om at bidrage til positiv IMPACT. Kom med og hør om hvad fremtiden bringer inden for sociale investeringer og hvordan de optimale betingelser for sociale investeringer kan se ud for en bedre fælles fremtid.

Deltagere:
Daria Krivonos – CEO – Institut for Fremtidsforskning
Eva Riedel – Direktør og stifter – Foreningen Hellebro (PFA Brug Livet Fondens hjertesag 2020) 
Jesper Tvilde – Byrådsmedlem og gruppeformand for Det Konservative Folkeparti – Fredensborg Kommune
Lærke Hein – Byudvikling – NREP
Søren Skårhøj – Økonom – Den Sociale Investeringsfond
Varan Pathmanathan – Direktør – Make!mpact – invest with purpose
Jesper Tvilde – Konservativ byrådsmedlem – Fredensborg
Moderator: Kristian Lund – Kommunikationschef – PFA

Arrangør: PFA Brug Livet Fonden


Kl. 18.00 – 18.45
Fra velfærdssystem til hvad?
Hvordan møder vores fremtidige Danmark børn og unge med alvorlige og kroniske sygdomme?

Indhold: 
Debatten stiller skarpt på udfordringerne på handicapområdet med eksempler fra For Lige Vilkår og Kvie Sø Efterskole og panelet mødes for at finde løsninger til en fælles fremtid. En nyere undersøgelse fra Rigsrevisionen kritiserer kommunerne for deres forvaltning af handicapområdet, hvor alt for mange sager bliver afgjort forkert. Hvordan møder vores fælles fremtidige Danmark børn og unge med alvorlige og kroniske sygdomme? Skal man kæmpe for at leve, få en kørestol eller anden hjælp, og er det tid til at slippe familierne fri?

Deltagere:
Emil Falster – ph.d. og postdoc – Bevica Fonden 
Jakob Sølvhøj – Handicap ordfører – Enhedslisten
Kira West – Formand – Rådet for socialt udsatte
Stine Tryk – Næstformand i bestyrelsen – Kvie Søe Efterskole (PFA Brug Livet Fondens Hjertesag 2020)
Moderator: Dorte Raahave Østerdal – Senior Sustanability Advisor – PFA

Arrangør: PFA Brug Livet Fonden


Lørdag 18. juni 2022

Kl. 08.30 – 09.00
Morgenkoncert med en strygekvartet fra Danmarks Underholdningsorkester

Indhold: 
Start dagen på en smuk og dejlig måde, når musikere fra Danmarks Underholdningsorkester slår tonen an og byder velkommen indenfor i teltet. Vi glæder os til at se dig.


Kl. 09.00 – 09.45
Går vejen til en bedre verden via en ny generation af ledere?
Når purpose og partnerskaber tilfører værdi for både erhvervsliv og civilsamfund

Indhold
’Purpose’ flytter ind på ledelsesgangen og er især for mange iværksættere en hjørnesten i deres virksomheder. Det gælder ikke mindst for Foreningen 5 Skoler som opnår stor støtte fra erhvervslivets aktører. 

Formålet med eventet er at sætte fokus på hvad potentielle partnerskaber mellem erhvervsliv og civilsamfund kan skabe af værdi. Arrangementet sætter også fokus på den nye generation af ledere. Er de mere impact-drevet end tidligere generationer? Og giver dette NGO’er nye muligheder for at indgå impact partnerskaber med for eksempel private virksomheder? SLOW, der leverer ’nature-positive’ kaffeløsninger til virksomheder, bidrager til debatten med deres indsigter i arbejdet med formålsdrevne virksomheder. UNICEF spiller også ind med interessante data, da de ser en markant stigning i partnerskaber.

Deltagere
Alexander Stig Nielsen – Medstifter – SLOW – nature-positive coffee
Andreas Vetö – Direktør – Danmarks Underholdningsorkester
Maren Elise Skjerlie Gilling – Co-CEO og Grundlægger – Foreningen 5 Skoler
Pernille Kruse Madsen – Founder og CEO – Human Practice Foundation
Susanne Dahl – Generalsekretær – Unicef 
Moderator: Emilia Van Hauen – Kultursociolog, forfatter og foredragsholder – Selvstændig

Arrangør: PFA Brug Livet Fonden


Kl. 10.00 – 10.45
Arbejdspladsen som arena for sundhedsfremme?
Hører sundhedsfremme til på arbejdspladsen, og hvordan kan man blive sundere af at gå på arbejde?

Indhold:
Man kan blive syg af at arbejde med det, der er velkendt. Men kan man også blive sundere af at gå på arbejde? I denne debat sætter vi fokus på, om arbejdspladsen kan være en arena for sundhedsinitiativer, og hvordan vi overkommer den barriere, det er at tænke sundhedsinitiativer ind på arbejdspladsen.

Deltagere:
Rikke Løvig Simonsen – Formand – Pharmadanmark
Andreas Holtermann – Head of Research – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Bente Klarlund Pedersen – Sundhedsforsker og professor – Københavns Universitet 
Mads Kaagaard – Konstitueret Group CEO – PFA 
Lars Møller – Country Manager – Pfizer Denmark & Iceland 
Moderator: Ole Toft – Sundhedspolitisk analytiker og journalist – Altinget

Arrangør: Pharmadanmark


Kl. 11.00 – 11.45
Virksomheder i vælten – hvad gør man i krigs- og krisetid?
Et kig i maskinrummet: Hvordan omstiller man sig på et splitsekund til en helt ny verdenssituation?

Indhold:
Med debatten samles store danske virksomheder og reflekterer over, hvilke situationer krigen i Ukraine har medført hos dem, hvilke beslutninger der har været de nødvendige at træffe og ikke mindst, hvad de har lært af at være i vælten som store, samfundsansvarlige virksomheder. En uformel og ærlig snak i øjenhøjde.

Deltagere:
Charlotte Flindt Pedersen – CEO – Det Udenrigspolitiske selskab
Ulrik Stridbæk – Vice President & Chef for Regulatory Affairs – Ørsted 
Kasper Lorenzen – Koncerninvesteringsdirektør – PFA
Simon Bendtsen – Nyhedschef og Cavlingvinder – Berlingske Business
Søren Pind – Bestyrelsesformand og tidligere minister – Den danske Ukraine komité
Moderator: Henriette Kinnunen – ESG & Public Affairs Konsulent – PFA

Arrangører: Ørsted, Det Udenrigspolitiske Selskab og PFA


Kl. 12.00 – 12.45 
Hvad er den bæredygtige udvej af fossil økonomi?
Hvordan afværger vi de værste konsekvenser, mens vi udfaser den fossile økonomi?

Indhold: 
Selvom klimaforandringerne kræver, at vi udfaser fossil energi, så er udbuddet af alternative energikilder endnu ikke stort nok til at opfylde efterspørgslen. Det store spørgsmål er derfor: Hvad er den bæredygtige vej ud af fossil økonomi? Og hvem er de gode ejere af olie- og gasselskaberne? Er det Rusland, Kina og de arabiske lande? Private Equity Fonde med institutionelle investorer i ryggen? Eller varetages ejerskabet af de olie- og gasselskaber, som vi stadig er afhængige af mange år frem endnu, bedst af børsnoterede virksomheder med aktive og krævende ejere?

Deltagere: 
Rasmus Bessing – COO – PFA Asset Management
Thomas Aarestrup Jepsen – Direktør for kommunikation og public affairs – Green Power Denmark
Tim Whyte – Generalsekretær – Mellemfolkeligt Samvirke
Torsten Hasforth – Seniorøkonom – Tænketanken Concito
Moderator: Bjarne Corydon – CEO og ansvarshavende chefredaktør – Børsen

Arrangør: PFA


Kl. 13.00 – 13.45
Genbrug er alt andet end affald
Hvordan sikrer vi de bedste muligheder for genbrug og bæredygtigt forbrug?

Indhold: 
Vi taler meget om de positive effekter af genbrug – og med god grund, for der er mange. Det skaber muligheder for, at den enkelte kan have et mere bæredygtigt forbrug, at samfundet kan komme tættere på klima- og miljømålene og at humanitære nødhjælpsorganisationer kan udføre deres arbejde. For slet ikke at tale om gevinsten ved frivillighed og lokalt forankret engagement.

Men for at kunne opnå alle de positive effekter ved genbrug, er det nødvendigt, at de rigtige omstændigheder er der. For hvornår er noget genbrug – og hvornår bliver det til skrald?

Kom med, når vi beder både dig og en række politikere om at vurdere forskellen på skrald og affald. Helt bogstavelig talt. Vi diskuterer bagefter de praktiske konsekvenser ved reglerne for skrald og genbrug og taler om barriererne for et genbrugsbaseret og bæredygtigt samfund. 

Deltagere: 
Dorthe Egede Hansen – Chef for genbrug – Kirkens Korshær
Nana Winkler – Specialkonsulent – Dansk affaldsforening
Tina Donnerborg – Chef for genbrug – Røde Kors
Moderator: Signe Wenneberg – Journalist, forfatter og foredragsholder – Selvstændig

Arrangør: Kirkens Korshær 


Kl. 14.00 – 14.45
Unge og trivsel: Hvorfor bliver så mange ramt af stress?
Aldrig før har de unge haft det så dårligt som nu. Men hvorfor? Og Hvordan vender vi spiralen?
 
Indhold:
Sundhedsstyrelsens har kortlagt trivselstilstanden blandt vores unge, og konklusionerne er nedslående. Aldrig tidligere har vores ungdom haft det så dårligt, som de har det nu, hvilket rammer dem både nu og på sigt. Og hvilket ikke kun påvirker dem selv, men også deres familier og arbejdspladser. Så noget skal gøres, men hvad? Hvad er det, vi har forsømt siden, at de allerstærkeste i vores samfund – de unge – bliver mere og mere syge? Dét er nogle af de emner, som vi tager fat om, når vi på Folkemødet har samlet de unge selv og landets bedste eksperter til en debat om de strukturelle udfordringer, vi som samfund står overfor, når selv vores unge bliver mere og mere syge. 

Deltagere:
Emilia Van Hauen – Kultursocialog, Forfatter og Foredragsholder om bl.a. ungegenerationer – Selvstændig
Mads Kaagaard – Konstitueret Group CEO – PFA 
Maria Koch Aabel – Programleder for Fælles om ungelivet – Sundhedsstyrelsen
Naima Yasin – Sekretariatsleder – Foreningen SAGA
Vibeke Lunding – CEO, Erhvervspsykolog og Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver – Mindwork
Moderator: Anne Sophia Hermansen – Kulturkommentator – Berlingske

Arrangør: PFA 


Kl. 15.00 – 15.45
Kvoteflygtningesystemet – stadig en vild vision?
Vi diskuterer kvoteprogrammet som international og solidarisk løsning for verdens flygtninge.

Indhold:
I en verden med mere end 84 millioner mennesker på flugt, hvoraf 85 % befinder sig i det globale syd, er der behov for internationale og visionære løsninger for at imødekomme behovet for beskyttelse og sikre en mere ligelig fordeling af ansvaret. Kvoteflygtningesystemet var en vild vision, som tidligere statsminister Poul Hartling var med til at skabe som FN’s Flygtningehøjkommissær i slut 70’erne, men hvor står visionen i dag? Kom med til debat og hør om udfordringerne, fordelingen af flygtninge og hvordan det er at komme til Danmark som flygtning.

Deltagere: 
Charlotte Slente – Generalsekretær – Dansk Flygtningehjælp
Eva Singer – Asylchef – Danske Flygtningehjælp  
Henrik Nordentoft – UNHCR-s Repræsentant i de Nordiske og Baltiske lande – UNHCR  
Mads Ted Drud-Jensen – Integrationsrådgiver – Dansk Flygtningehjælp
Mozhdeh Ghasemiyani – Debattør & psykolog – Selvstændig

Arrangør: Dansk Flygtningehjælp


Kl. 16.00 – 16.45
Skab bedre rammer for freelancere og frie – men hvordan?
Hvordan opdaterer vi den danske model, så freelancere, vikarer o.l. også kan få et trygt arbejdsliv?

Indhold:
Mange danskere er ikke traditionelle lønmodtagere med fast job året rundt, og freelancere, selvstændige, vikarer og iværksættere oplever et system, der er tænkt til helt klassiske lønmodtagere. Det giver udfordringer, og dem tager vi fat på her og inviterer til debat med tankevækkende eksempler på, hvordan freelancere og frie kan få bedre arbejdsvilkår – og hvordan både lovgivere og arbejdsmarkedets parter kan sikre det gode arbejdsliv uanset længden på kontrakten. Du kan forvente levende oplæg og stor involvering, så hvis det er et tema, du brænder for, så vær med når vi stiller spørgsmålet: Hvordan får vi gentænkt arbejdsmarkedet, så det passer til os alle?

Deltagere:
Benjamin Boe – Formand – Skuespillerforbundet
Tine Johansen – Formand – Dansk Journalistforbund
Martin Dommerby Nielsen – Formand for politisk udvalg – Venstres Ungdom
Morten Ryom – Formand – 3F Ungdom
Moderator: Charlotte Harder – Kommunikations- og pressechef – Dansk Journalistforbund

Arrangør: Dansk Journalistforbund


Kl. 17.00 - 17.45
Visioner for fremtidens bolig til den 3. alder?
Hvordan vil du bo, når du bliver 100 år?
 
Indhold:
Danskernes ønsker til deres senior-bolig er i fuld udvikling, og seniorerne ønsker at bo på en anden måde end vi har været vant til. Et helt særligt fokus er rettet mod nye fællesskaber. PFA-formålet med debatten er skabe fælles visioner for, hvordan fremtidens bolig til den 3. alder ud?

Deltagere:
Camilla Holm – Koncerndirektør Kunder & Service – PFA 
Bjarke Oxlund – Professor i antropoligi - Københavns Universitet
Jill Byrnit – Abeforsker og psykolog – Selvstændig
Pia Nielsen – Bestyrelsesmedlem i Bygherreforeningen og viceadministrerende direktør – Boligkontoret Danmark
Moderator: Jesper Brask Fischer – Programchef – PFA

Arrangør: PFA 

 

Få PFA med i jeres debat på Folkemødet 2022

Mangler I en god debattør til jeres debat på Folkemødet?
Så byder vi i PFA gerne ind med skarpe holdninger og unik viden på vigtige områder.

Igen i år deltager vi på Folkemødet med en række gode debattører i form af hele vores direktion, en række områdedirektører og vores kendte talspersoner på en række vigtige områder indenfor temaer om et sundere arbejdsliv, ansvarlige investeringer, det gode seniorliv, privatøkonomi og ledelse.

Konkret bidrager vi med viden inden for bl.a. grøn omstilling, bæredygtighed, ansvarlige investeringer, inflation, pension, en ny økonomisk verdensorden, sundhed og trivsel på arbejdspladsen, det fleksible arbejdsliv, forbrugsmønstre, boliger i den nye 3. alder, nedslidning, offentligt-privat partnerskab og meget mere. 

Kontakt
Hvis du har brug for en debattør til din debat, er du velkommen til at kontakte Henriette Kinnunen på HEK@pfa.dk eller 28 89 21 33.

Vi glæder os til at høre fra dig og vi ses på Folkemødet.