Webinar

Hvordan hjælper du dine medarbejdere/medlemmer bedst muligt med at komme tilbage?

Her kan du se eller gense webinaret fra den 7. maj 2020, hvor PFA satte fokus på, hvordan man kan hjælpe sine medarbejdere/medlemmer/kolleger bedst muligt med at komme tilbage på arbejdspladsen. På webinaret deltog HR direktør i PFA Pia Irene Andreasen, der fortalte om nogle af de tiltag PFA har gjort i forbindelse med coronakrisen samt psykolog og adm. direktør i Mindwork Vibeke Lunding-Gregersen gav indsigt i de psykologiske aspekter ved at vende tilbage til den nye hverdag.

Q&A webinar vedrørende tilbagevenden til arbejdspladsen

Har I mulighed for at dele nogle af de tips til hjemmearbejdspladsen, som blev omtalt?

På pfa.dk/corona kan du læse PFA’s tips til hjemmearbejdspladsen, hvor chef for Strategisk sundhed Rikke Bay Haaber bl.a. giver følgende gode råd:
• Vær opmærksom på bord, stol og lys
• Husk at holde pauser
• Bevæg dig i løbet af dagen.

Læs mere på pfa.dk/corona.

Hvordan sikrer I, at medarbejderne holder afstand i mødelokaler og kantiner?

PFA har på døren til alle mødelokaler hængt sedler op med angivelse af, hvor mange personer der må være i det konkrete mødelokale. Mødelokaler beregnet til fire personer eller derunder er lukket ned. PFA har udarbejdet konkrete leveregler og retningslinjer for bl.a. afholdelse af møder, som findes på intranettet og er beskrevet i enkle oversigter. Her står blandt andet, at fysiske møder skal holdes så korte som muligt, 2 meters afstand mellem alle mødedeltagere, og der er håndsprit og spritservietter ved kaffeøerne, hvis der er behov for ekstra rengøring.

I kantinerne er der udlevering af portionsanrettet mad, og striber på gulvet viser, hvor tæt man må stå på hinanden. Derudover er der opsat bånd, som markerer, hvordan medarbejderne skal bevæge sig rundt i kantinen. Borde og stole er sat op, så der er tilpas meget afstand mellem hvert bord og stol, og ekstra stole er fjernet, så det er lettere at holde afstand. Medarbejderne påmindes desuden om at holde afstand via infoskærme i kantinen.

Hvordan får man bedst mindet folk om de nye vaner og leveregler, når vi er tilbage på kontoret, uden af skabe uro, bekymring eller dårlig stemning?

Leveregler og retningslinjer er gjort korte og faktuelle og er alle med afsæt i at bryde smittekæder og reducere risiko for smittespredning. Baggrunden for leveregler og retningslinjer er kommunikeret på dialogmøder og i artikler for at gentage budskaberne så ofte som muligt og dermed skabe adfærdsændringer. I PFA har vi leveregler, gode råd og anbefalinger kørende på vores infoskærme, så alle medarbejdere bliver mindet om disse. Der er også opsat små påmindelser om at passe på hinanden på udvalgte steder. På PFA’s intranet er der et særligt site om corona, hvor medarbejderne kan finde den nyeste information, få gode råd til hjemmearbejde og få svar på deres spørgsmål i en Q&A. Koncernledelsen har derudover sendt en e-mail eller film hver fredag, hvor de har sat ord på situationen og minder medarbejderne om, at det er vigtigt, at vi forsat passer på hinanden for at mindske smitterisikoen.