PFA henter kæmpe afkast på ejendomsinvesteringer

Investeringer i ejendomme var en guldrandet forretning for PFA Pension i 2014. Danmarks største kommercielle pensionsselskab kom ud af 2014 med et afkast på ejendomsinvesteringerne på hele 8,7 procent, og varsler nu markante nye ejendomsinvesteringer i 2015.

I en tid med et historisk lavt renteniveau og deflation i Eurozonen, leder investorerne i høj grad efter alternative investeringer. Hos Danmarks største kommercielle pensionsselskab, PFA Pension, har fokus bl.a. været rettet mod ejendomsmarkedet og det har givet bonus i 2014.  PFA sikrede sig således et afkast på selskabets ejendomsinvesteringer 1,7 mia. kr. Dermed kom afkastet op på hele 8,7 procent i 2014, ifølge direktør i PFA Ejendomme Michael Bruhn.

”Afkastet har været utrolig godt i 2014. Det er et resultat af, at vores investeringsstrategi, som vi er meget tilfredse med, for alvor er begyndt at give resultater, samtidig med, at vi ligesom andre investorer på har haft medvind fra den generelle udvikling på ejendomsmarkedet”, siger Michael Bruhn.

Det store afkast er både hentet på PFAs investeringer i danske erhvervsejendomme såvel som i udlandet. Pensionsselskabets investeringer i Norden, USA og Storbritannien har imidlertid også bidraget positivt til det gode resultat, ligesom kursudviklingen på både dollar og pund har medvirket til at styrke afkastet yderligere.

Mange nye investeringer

Samlet set investerede PFA 5,3 mia. kr. i ejendomme i 2014, men ambitionen stopper ifølge Michael Bruhn ikke der. Han bebuder tværtimod, at PFA vil skrue yderligere op for ejendomsinvesteringerne i 2015, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af, at de meget lave renter presser pensionsbranchen til alternative investeringer for sikre et afkast til kunderne.

”Med renteniveauer, der er helt i bund og umiddelbart ikke ser ud til at stige foreløbig, er ejendomsinvesteringer særdeles interessante for os. Vi forventer derfor også at øge vores investeringsniveau betragteligt i forhold til sidste år og regner med investeringer på op mod 7,5 mia. kr. i 2015”, siger Michael Bruhn.

Fokus på udlandet

PFA senest markeret sig med højprofilerede tiltag på det danske ejendomsmarked, bl.a. med købet af den historiske postbygning på Købmagergade i København og med meddelelsen om at pensionsselskabet bliver leverandør af nyt hovedsæde til revisionsgiganten KPMG, og smykkeproducenten Pandora. Og PFA forventer også fremadrettet at være aktiv på det danske ejendomsmarked, hvor selskabet alene i København er involveret i udviklingen af både Carlsbergbyen og Refshaleøen.

Men selvom Danmark fortsat vil stå for en betragtelig del af PFAs investeringer, så ser man i PFA-hovedsædet i Nordhavnen i stadig stigende grad mod udlandet når der skal findes nye investeringsmuligheder. Her er det blandt andet Tyskland, Storbritannien og i stigende grad også Asien, hvor PFA hidtil har været tilbageholdende med ejendomsinvesteringer, der er i fokus.

”Det danske ejendomsmarked har en begrænset størrelse, og det kan kun optage en vis mængde investeringer. Derfor ser vi i stigende grad mod udlandet og det er klart at også ejendomsmarkedet primært er interessant, der hvor vi også ser vækst i den gennerelle økonomi. Det gælder bl.a. Tyskland, men vi ser også med stadigt stigende interesse på bl.a. Sydøstasien, hvor vi vurderer at markedet nu er ved at være interessant for os” siger Michael Bruhn.