PFA åbner påny for skatterabat på kapitalpension

Fra den 11. maj blev det igen muligt at få skatterabat på kapitalpensioner i PFA. Det sker, hvis man betaler skatten i 2015 og derved ændrer kapitalpensionen til en aldersopsparing.

I starten af 2013 blev kapitalpensionen afløst af den nye ikke-fradragsberettigede opsparingsform: aldersopsparingen. Samtidig blev det muligt at opnå en skatterabat ved at betale skatten af kapitalpension med det samme og ændre den til en aldersopsparing.

Hvis man gør det, er skatten nemlig kun på 37,3 pct. mod 40 pct., hvis man venter til man skal på pension.

PFA sender brev til kunder, som får fordel af skatterabatten
Regeringen besluttede i 2014 at forlænge muligheden for at få skatterabat, så rabatten også gælder i 2015. PFA har derfor på ny valgt at tilbyde sine pensionskunder muligheden i perioden 11. maj til 30. september.

For en række kunder er det fordelagtigt at benytte sig af muligheden for at omlægge kapitalpensionen. Derfor vil PFA også i år sende breve ud til cirka 31.000 pensionskunder for at gøre opmærksom på, at de kan have fordel af at betale skat og ændre deres kapitalpension til en aldersopsparing.

Brevet sendes i uge 20 og 21 og indeholder en blanket, som blot skal underskrives og returneres, hvis man ønsker omlægningen.

Kunder, som har en kapitalpension, men ikke modtager et brev fra PFA, er velkomne til at ringe til PFA Rådgivningscenter efter uge 21, hvor de kan høre om fordele og ulemper ved omlægningen.

PFA forbereder sig på 10.000 omlægninger
Sidste gang det var muligt at få skatterabat på kapitalpensionen, valgte 23.425 PFA-kunder at benytte sig af tilbuddet. PFA forventer, at cirka 10.000 pensionskunder vil benytte sig af skatterabatten i denne omgang. Afregningen af skatten forventes at være færdigekspederet i løbet af november.