PFA leverer Q1 afkast på 28 milliarder

Første kvartal i 2015 blev historisk godt for kunderne i PFA Pension. Med et samlet afkast på knap 28 mia. kr. alene for årets første tre måneder har kvartalet været det stærkeste nogensinde for pensionsselskabet.

PFA’s koncerndirektør med ansvar for investering og risikostyring, Anders Damgaard, glæder sig på kundernes vegne over det store afkast.

”Det er et usædvanligt højt afkast på meget kort tid. Vi har haft høje afkast på næsten alle aktivklasser, en trend der startede sidste år, og som er fortsat ind i det nye år.” siger Anders Damgaard og fortsætter:

”De stærkt positive markeder har været drevet af især lempelig pengepolitik og de som følge deraf lave renteniveauer. Det har givet høje afkast, hvis man har haft den rigtige aktivsammensætning. Særligt Danske og Europæiske aktier samt renteafdækningen og kreditobligationer har givet høje afkast.”

Koncerndirektøren pointerer dog, at det er vigtigt at fastholde, at PFA har en lang tidshorisont på investeringerne.

”Det er vigtigt at huske, at er vi langsigtede investorer og meget tyder på, at vi har fået noget af det fremtidige afkast på forskud. Vores forventning er en verdensøkonomi med lav vækst i de kommende år, så selvom økonomierne i øjeblikket har positive vækstudsigter pga. diverse centralbank stimuli, lave valutakurser, lave oliepriser og lave renteniveauer og selvom opsvinget formentligt bliver selvbærende på et tidspunkt, forventer vi stadig et fremtidigt scenarie med moderate vækstrater, hvor træerne ikke gror ind i himlen,” siger Anders Damgaard.

Han forklarer, at PFA’s investeringsteam nu er gået i gang med at se nærmere på, hvordan porteføljen skal skrues sammen i fremtiden.

”Hvis man har ligget rigtigt med sine porteføljer i disse måneder, er der skabt store værdier, som det nu gælder om at bevare til de fremtidige pensioner. Vi bruger ganske meget tid på at gennemtænke, hvordan den rigtige investeringssammensætningen skal se ud fremover. Det bliver ikke den samme, som har givet stor succes historisk,” siger Anders Damgaard.

Kunder i PFA’s såkaldte markedsrenteprodukt, PFA Plus, har fået et afkast i første kvartal 2015 på mellem 11,4 og 7 pct. i Profil C, som er den kunderne typisk vælger. Her afhænger risikoen i investeringerne og dermed afkastet af, hvor lang tid kunden har til pensioneringen.

I markedsrente bærer kunden selv risikoen i investeringerne, og derfor får de også den direkte værdi af deres afkast sat ind på pensionsopsparingen. Fordi især aktiemarkederne har klaret sig godt i første kvartal, er det de kunder, der har valgt at have den største risiko, som har kunnet se deres opsparing vokse mest i første kvartal. Her har afkastet været på helt op til 13,8 pct. for dem, der har flest år til pensioneringen.

Kunderne med gennemsnitsrenteprodukter har fået afkast på mellem 7,3 pct. og 8,7 pct. på investeringerne i gennemsnitsrentemiljøet.

Kunderne i gennemsnitsrente kan dog ikke på samme måde som kunderne i markedsrente se afkastene direkte på opsparingen. De får i stedet tilskrevet en fast depotrente hvert år, mens de overskydende afkast går ind i kundernes fælleskasse. Det sikrer, at PFA også trods mindre gode investeringsår kan leve op til de løfter, som kunder har fået.