Over 200.000 funktionærer samles i PFA

Landets største kommercielle pensionsselskab PFA byder i disse uger over 100.000 nye kunder fra FunktionærPension velkommen. De tusindvis af nye kunder slutter sig dermed til de over 100.000 funktionærer, som alle allerede er i PFA via Dansk Erhverv Pension.

De kommende over 200.000 funktionærer bliver samlet i PFA under den fælles rammeaftale Pension for Funktionærer og vil have pensionsopsparinger for 19 mia. kr. og årlige indbetalinger til PFA på 2,3 mia. kr.

Det er en række af arbejdsmarkedets parter, der står bag den nye pensionsløsning for de mange funktionærer. Tilbage i december 2011 blev HK Danmark, HK HANDEL, HK/Privat, DA, DI, Dansk Erhverv enige om at skabe en fælles pensionsløsning for FunktionærPension og Dansk Erhverv Pension i samarbejde med PFA.

Løsningen blev rammeaftalen Pension for Funktionærer, som Foreningen Pension for Funktionærer har indgået med PFA. Foreningen har sin egen bestyrelse, som består af repræsentanter fra organisationerne bag pensionsaftalen, og har ansat sin egen direktør Jens Landerslev, der skal varetage de over 200.000 funktionærers interesser over for PFA.

”Det har været en kæmpemæssig opgave at få etableret dette set-up. Men nu er vi ved at være i mål, og det har været en fantastisk rejse, hvor det er lykkedes at skabe en pensionsløsning, som i den grad peger ind i fremtiden,” fortæller Jens Landerslev.

Bestyrelsen i Foreningen Pension for Funktionærer har besluttet, at de over 200.000 funktionærer alle får PFA’s markedsrenteprodukt PFA Plus.

”PFA Plus har siden tilblivelsen i 2009 vist sig at være et godt produkt, som år efter år har leveret afkast til kunderne, som har ligget helt i top sammenlignet med de konkurrerende pensionsselskaber. Derfor har der ikke været tvivl om, at det var den løsning, vi ville have til medlemmerne af Foreningen Pension for Funktionærer,” siger Jens Landerslev, der samtidig peger på, at der for den enkelte er en række muligheder for individuelle valg i PFA Plus.

”Det er jo netop fordelen ved det produkt, at du både kan vælge at være meget forsigtig eller satse lidt mere afhængigt af temperament og personlige forhold. Så jeg synes virkelig, at det er lykkedes at skrue en løsning sammen, som tilgodeser så mange behov som overhovedet muligt i betragtning af, hvor stor en samlet operation vi her har været ude i,” siger Jens Landerslev.

Hos PFA er koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen mere end glad for at kunne byde en så stor samlet gruppe af funktionærer velkommen.

”Det er klart, at det virkelig rykker noget, når vi på en gang kan byde så mange velkommen i PFA. Både for nye og for eksisterende kunder betyder volumen, at PFA fortsat kan holde enhedsomkostningerne nede, så den enkelte kunde får en konkurrencedygtig pris på sin pensionsopsparing,” siger Lars Ellehave-Andersen.

For yderligere oplysninger om Foreningen Pension for Funktionærer kontakt direktør Jens Landerslev, 39 17 57 82