Er du klar til en senere pension?

Skal man tro de seneste dages politiske udmeldinger, kan pensionsalderen blive sat yderligere op ved efterårets politiske forhandlinger. Men hvad er din pensionsalder i dag? Få svaret her og bliv også klogere på, hvordan du sætter din pensionsordning i gear til en senere folkepension.

Vores levealder stiger hurtigere end beregnet, og derfor er det politisk besluttet, at folkepensionsalderen gradvist skal hæves. Princippet er, at alle får folkepension i cirka 15 år. Når pensionsalderen sættes op, skal de, der ønsker at gå på pension tidligere, være endnu mere opmærksomme på, om de sparer nok op. Forbrugerøkonom i PFA Pension Carsten Holdum forklarer, at man særligt skal have to ting for øje, hvis man vælger at gå på pension før folkepensionsalderen og derved selv skal finansiere nogle ekstra år uden for arbejdsmarkedet.

Gode år er dyre

Det kan blive en pebret affære, hvis du vil gå tidligere på pension og bevare en levestandard tæt på din nuværende, når du trækker dig tilbage.
 
”Hvis du fx gerne vil gå på pension allerede som 65-årig - i stedet for som 68-årig, som lige nu er den normale folkepensionsalder - kommer det både direkte og indirekte til at koste dig nogle penge. Du skal både betale de penge, som du skal leve for i de to år og de ekstra to års opsparing, som du ikke får indbetalt på din pensionsopsparing. Det koster mange penge selv at finansiere en tidligere pensionsalder,” siger Carsten Holdum.

Du kan selvfølgelig godt gå tidligere på pension uden at indbetale mere til din pensionsopsparing. I så fald må du bare klare dig for færre penge som pensionist. ”Det er et valg, man træffer. Det vigtige er, at du ved, hvad det koster,” siger Carsten Holdum.

Folkepensionsalderen bliver hævet til 67 år i 2022 og til 68 år i 2030. Det er realistisk, at pensionsalderen i fremtiden vil komme op på over 70 år. Allerede med de nuværende tiltag kan det være relevant at overveje at sætte pensionsopsparingen et gear eller to op, hvis du har planer om en lang pensionisttilværelse, der starter før folkepensionsalderen. For tidlig pension koster.

Tidlig pension giver mindre luksus

Hvis du fx ønsker at gå på pension som 65-årig, og du ønsker samme levestandard som dem, der går på pension som 68-årige, så kræver det en væsentlig forhøjelse af din månedlige pensionsindbetaling. Har du fx en indkomst på 450.000 kroner om året og en månedlig indbetaling på 15 % til pension, så skal du hæve dine indbetalinger med 2100 kr. om måneden før skat i 35 år. Det svarer til et besøg på en fin restaurant eller et par nye briller. Vel at mærke hver måned. Hvis du vælger at gå et eller to år før på pension, skal du betale henholdsvis 700 kr. eller 1400 kr. ekstra ind om måneden, hvis du vil bevare din levestandard.

”Der er mange, der har en drøm om at gå på tidligt på pension - nogle allerede som 60-årig, som deres forældre måske gjorde. Det var muligt dengang, men i dag er det faktisk de færreste, der har råd til at forlade arbejdsmarkedet så tidligt,” konstaterer Carsten Holdum.

Han tilføjer, at det er vigtigt, at du forholdsvist tidligt gør op med dig selv, hvad du vil, og hvad du har penge til. Ellers kan det blive en dyr overraskelse.

”Hvis du går tidligere på pension, end du har råd til, svarer det nærmest til en kort flyvetur på business class. Det er komfortabelt i starten, men foran venter en ferie, hvor du ikke har ret mange penge,” siger Carsten Holdum.

Træf et vigtigt valg

Som mangeårig privatøkonomisk rådgiver er Carsten Holdum derfor ikke i tvivl om, hvad hans personlige anbefaling er til den gennemsnitslige pensionskunde, som overvejer at gå tidligere på pension.

”Når man har siddet lidt og kigget på, hvad man har råd til, hvad man kan lide, og hvad det koster for det liv, man får, så er det min vurdering, at de fleste vil få mest ud af at blive nogle år mere på arbejdsmarkedet,” slutter Carsten Holdum.

PFA’s rådgivning kan vejlede dig om dine muligheder. For eksempel kan vi fortælle dig, hvad du har af muligheder i den ene eller den anden situation, og hvilket liv du vil få, hvis du går før på pension, til planlagt tid eller lidt senere. Så er du klædt på til at træffe dit eget valg.

Sparer du nok op til pension?

Tre råd om tidlig pension

  1. Hvis du ønsker at have muligheden for at gå tidligt på pension, skal du i en tidlig alder (før du fylder 50) gøre dig nogle tanker om, hvad det kræver. Hvor mange penge har du brug for som pensionist, og kan du leve med, at dine nuværende indbetalinger skal spredes ud over flere år end planlagt? Hvis ikke, er du så parat til at betale mere ind til din pensionsopsparing? 
  2. Det kan betale sig at skaffe sig noget fleksibilitet ved at have en solid pensionsopsparing. Så er det nemlig dig i sidste ende – og ikke din opsparing – der bestemmer, hvornår og hvordan du vil gå på pension. For tiden er renteniveauet relativt lavt. Det betyder, at det forventede afkast på din pensionsopsparing de kommende år er lavere end hidtil. Det får din opsparing til at vokse langsommere, og gør dig mere afhængig af dine egne indbetalinger.
  3. Hvis du er gift eller samlevende, er det en god ide, at du og din partner koordinerer jeres pensionsplaner, så I kan nyde jeres otium sammen uden unødige økonomiske bekymringer. Selvom man er et par, er pension grundlæggende en ordning, som man har hver for sig. Så når I nærmer jer pensionsalderen, så sæt jer ned og se på jeres muligheder, gerne med et fælles budget for pensionstiden. Det kan rådgivning i PFA også hjælpe jer med.
FødtFolkepensionsalder
Til 195365
1954, 1. halvår65 1/2
1954, 2. halvår66
1955, 1. halvår66 1/2
1955, 2. halvår til 196267
1963 til 196668
1967 til 197069*
1971+70*

*Forventet, da folkepensionsalderen indekseres i forhold til udvikling i levetid