Amerikanske centralbank skyder renteforhøjelse til efteråret

den første renteforhøjelse er under opsejling, men seniorstrateg i PFA Pension Rasmus Pilegaard forventer, at Fed holder investorerne på pinebænken henover sommeren. Svagere væksttal fra USA betyder, at Rasmus Pilegaard forventer, at Fed først vil hæve renten til september.

”I en global verden hvor de fleste andre centralbanker fastholder deres lempelige pengepolitik eller signalerer yderligere lempelser, vil Fed givetvis vente med at hæve renten, til man er helt sikker på, at væksten er robust nok og markederne tilstrækkeligt forberedt,” siger Rasmus Pilegaard og tilføjer:

”Et kig i kalenderen viser, at de relevante data sandsynligvis først vil være til stede efter sommerferien. Det peger på, at en renteforhøjelse tidligst vil komme på september-mødet, hvis tallene ellers udvikler sig som forventet.”

Han forklarer, at renteforhøjelsen ventes at give udsving i aktiekurserne over hele verden.

”I bedste fald kan renteforhøjelsen anses som en bekræftelse af, at amerikansk økonomi er robust nok til at renten kan hæves fra kriseniveau, men i værste fald kan sende negative chokbølger gennem de finansielle markeder, der i over 6 år har været vant til nul-renter,” siger Rasmus Pilegaard.

Dermed er der udsigt til en sommer med en del usikkerhed på aktiemarkederne, hvor investorerne vil forsøge at afkode, hvad der sker med den amerikanske rente, før de kaster sig ud i nye investeringsstrategier.

”Generelt ser de europæiske og amerikanske aktiemarkeder ud til at afvente nye impulser, der kan give et fingerpeg om retningen fremover, og her er der specielt fokus på Feds kommende renteforhøjelse. Det kan give lidt ekstra volatilitet henover sommeren i takt med, at investorerne forsøger at afkode de indløbne data,” siger seniorstrategen.