Udsigt til bedre tider i verdens to vigtigeste økonomier

Verdens to største og vigtigste økonomier er på vej mod bedre tider. I USA fortsætter den lempelige pengepolitik med at hjælpe økonomien på rette vej, og også i Kina har man med myndighedernes hjælp fået væksten tilbage på sporet

De amerikanske nøgletal har været i bedring siden det sene forår. Bl.a. har de amerikanske virksomhederne har haft den bedste regnskabssæson i tre år i forhold til forventningerne. Ingredienserne i opsvinget er en kombination af lave renter og stigende tillid i virksomhederne, hos forbrugerne og i bankerne.

Kina har generelt været investorernes største bekymring i 1. halvår. Det er den hastige vækst i gæld, investeringer og i det kinesiske boligmarked, som har skabt en velbegrundet frygt for en hård landing i kinesisk økonomi. De kinesiske myndigheder har dog reageret på de svagere vækstdata ved at stimulere både finans- og pengepolitikken. Centralbanken har lempet reservekravene overfor banker, som låner ud til landbrug og små virksomheder og bedt en række banker om at fremskynde lån til boligformål. Myndighederne har atter øget infrastrukturinvesteringerne og sænket momsen overfor de helt små virksomheder. Samlet ser det ud til, at tiltagene har været med til at stabilisere væksten. Tiltagene løser derimod ikke Kina langsigtede udfordringer, herunder den kraftige vækst i investeringerne som har ført til en markant forøgelse af gældsniveauet.

Der er dog en række faktorer, der taler imod, at kinesisk økonomi aktuelt styrer mod en hård landing. Kina er stadig en kommandostyret markedsøkonomi, hvor myndighederne har store muligheder for direkte at påvirke økonomien, bl.a. via deres direkte indflydelse på bankerne og virksomhederne. Faldende renteniveau og valutakurs stimulerer økonomien. Det er også værd at bemærke, at investorerne kender udfordringerne: Kinesiske aktier har grundlæggende været under afmatning siden 2007, og kurserne på Shanghai børsen er faldet 63 pct. siden da. Prisfastsættelsen er lav og kurs/indre værdi er faldet fra boblende 6,5 til aktuelt 1,4, hvilket er cirka det halve af USA.

Finanskrisen kaster stadig skygger
Selvom amerikansk økonomi har overrasket positivt på det seneste, kan det dog ikke ændre det faktum, at opsvinget i USA for 5. år i træk ser ud til at blive svagere end forventet af økonomerne. Det afspejler, at finanskrisen stadig kaster mørke skygger over den globale økonomi i form bitre erfaringer, samt husholdninger og banker som polstrer sig til at kunne stå imod en ny krise. Den næste test for økonomien og markederne kan meget vel komme fra den amerikanske centralbank, som i løbet af efteråret gradvist vil forberede markederne på den første renteforhøjelse i 2015.

Verdens centralbankchefer mødtes i sidste weekend i Jackson Hole. ”Anføreren” for dem alle – chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen – fastholdt, at der er betydelig ledig kapacitet i amerikansk økonomi, og at der er behov for lempelig pengepolitik i en betydelig periode fremover. Det er samtidig et signal, som de andre centralbankerne vil følge, og det betyder at den globale økonomi og de finansielle markeder i en rum tid endnu vil være understøttet af lave renter.