Godt halvår for PFA

Pensionsselskabet PFA kom styrket ud af 1. halvår 2015 med gode afkast til kunderne, styrket solvens og stærk vækst i nye indbetalinger.

1. halvår har givet PFA’s kunder afkast til en samlet værdi af 7,5 mia. kr., og til trods for at 1. halvår var en periode med høj volatilitet på kapitalmarkederne, har PFA’s kunder fået rigtigt gode afkast.

For kunder i markedsrente blev afkastet på mellem 3,4 pct. og 12,8 pct., afhængig af hvilken risikoprofil og tidshorisont den enkelte kunde har valgt. For PFA’s største kundegruppe – Profil C - var afkastet på 10,2 pct.

Kunder i gennemsnitsrente fik et gennemsnitligt afkast på 0,3 pct., og får tilskrevet en depotrente på 2 pct. Derudover steg deres kollektive reserver i form af kollektivt bonuspotentiale med 3,7 mia. kr.

Aktier og alternative investeringer
”Vi glæder os over at kunne videreføre de seneste mange år med gode afkast. I dette halvår har afkastene især været drevet af aktier og alternative investeringer og en styrket USD. Til trods for den høje grad af uro omkring Grækenland, usikkerheden omkring Kinas vækst og ekstremt lave renter har vi i PFA haft en god eksponering mod de dele af aktiemarkedet, som har været robuste,” udtaler Group CEO Allan Polack.

Han forklarer, at den negative udvikling på aktiemarkedet siden 30. juni har påvirket afkastet for kunder i markedsrente efter halvårsregnskabet blev afsluttet.

”Men kunderne i markedsrente har fortsat positive afkast i 2015 frem til nu. Og jeg har en positiv forventning til afkastet for hele 2015,” siger Allan Polack.

Resultatet for 1. halvår 2015 blev på 223 mio. kr. før skat. Resultatet på halvåret af PFA’s pensionsområde blev på 865 mio. før skat, mens af PFA’s syge- og ulykkesforsikringsområde (SUL) gav et underskud på 344 mio.

”Det er ikke tilfredsstillende, at SUL skal fratrække så meget fra indtjeningen på de øvrige områder, men skadesforløbet har været højt, derfor er der igangsat nye tiltag på dette område” siger Allan Polack.

Øget solvensdækning
Han glæder sig også over, at PFA det seneste halve år har øget solvensdækningen (Solvens I) fra 278 pct. ved årsskiftet til nu 297 pct., og PFA har nu den højeste solvensdækning selskabet har haft de seneste 5 år.

”PFA er særdeles velkapitaliseret og solid. I en tid, hvor kapitalkravene til finansielle virksomheder bliver stadig skrappere, er det rigtigt positivt, at PFA befinder sig i en situation, der gør, at vi kan udnytte vores position som langsigtet investor uden at skulle være unødigt hæmmet af at skulle leve op til nuværende og fremtidige solvenskrav,” udtaler Allan Polack.

PFA byder nye kunder velkommen
De samlede indbetalinger til PFA voksede i 1. halvår 2015 med hele 20 pct. til 14,7 mia. kr. fra 12,2 mia. kr. i 1. halvår 2014.

”Vi er rigtigt glade for at byde nye kunder velkommen i PFA. Der er klare skalafordele ved at drive pensionsforretning, hvilket gør at tilvækst af kunder, der passer ind i PFA, er til stor glæde for både de nye og eksisterende kunder,” siger Allan Polack.