Markedskommentar: Trump skaber usikkerhed på finansmarkederne

Nattens valg af Donald Trump til USA’s næste præsident skaber stor usikkerhed på de finansielle markeder og får investorerne til at sælge ud af aktier og søge mod mere sikre obligationer.

Det skyldes bl.a., at Trump har sendt signaler om, at han vil begrænse amerikanernes samhandel med udlandet og flytte produktionsarbejdspladser hjem til USA. Usikkerheden skyldes også, at man ikke ved ret meget om den politik, den nye præsident vil og kan føre, og at valget kommer som et chok for de finansielle markeder.

Det fortæller chefstrateg i PFA Henrik Henriksen.

”Markeder og investorer vil blive urolige den kommende tid, fordi Trump med sin retorik og sine forslag om at indføre told på udenlandske varer udløser frygt for en opbremsning i den globale handel og derigennem også lavere global vækst. Derfor ser vi mærkbare kursfald på de globale aktiemarkeder. Den øgede usikkerhed vil få investorer til at søge mod sikre havne som obligationer, guld, yen og schweizerfranc,” siger Henrik Henriksen og fortsætter:

”Verdenshandlen har været stagnerende de seneste år, og det er en usædvanlig udvikling, når verdens økonomi set over en bred kam vokser. Det viser, at globaliseringstendenserne er bremset op, og den tendens vil Donald Trump formentlig være med til at forstærke. Det er den største udfordring, fordi det kan lægge en dæmper på den globale vækst og aktiemarkederne,” siger Henrik Henriksen. 

De seneste nøgletal peger på, at den globale økonomi befinder sig i et moderat men bredt funderet opsving, som hjælpes på vej af meget lave renter. Det er næppe i den nye præsidents eller USA’s interesse at afspore det, vurderer chefstrategen. Ikke desto mindre vil den politiske usikkerhed smitte negativt af på de finansielle markeder, og der vil i de kommende dage vil være stort fokus på meldingerne fra den nye præsident, lyder det fra Henrik Henriksen.

”Samtidig med valget af Trump har Republikanerne fået et generelt godt valg, som betyder, at de nu har flertal i begge kongressens kamre. Det forbedrer Trumps muligheder for at føre den ekspansive økonomiske politik, han har lovet vælgerne med lavere skatter til husholdninger og virksomheder og øgede investeringer i infrastruktur. Det kan potentielt vise sig at være positivt for væksten og mindske den nye præsidents fokus på at ændre i handelsaftalerne og indføre de handelshindringer, som markederne frygter,” slutter Henrik Henriksen.

På længere sigt risikerer kombinationen af højere offentligt forbrug, skattesænkninger og mere lukkede grænser dog at føre til stigende inflation og renter, tilføjer chefstrategen.