PFA kommenterer i Berlingske: Foran på afkast

Kommentar: Pensionsselskaber skal mestre meget for at gøre det godt. Lave omkostninger. Ansvarlighed. God rådgivning osv. Én ting er dog vigtigere end alt andet: At der skabes stærke afkast, så kundernes opsparing vokser mest muligt. Grundlæggende lever vi for at skabe mere at leve af til kunderne.

Derfor fylder afkast naturligt meget i branchen. Og faktisk er der siden årsskiftet blevet skrevet godt 2.700 artikler om afkast og pension i medierne. Bundlinjen er, at afkast er det, man måler og vejer os på. I det lys er der brug for faktuelle sammenligninger, som kan tages for gode varer, så markedet er transparent for alle.

Derfor fik jeg kaffen galt i halsen, da jeg lørdag 12. november så overskriften »Danica slår PFA på afkast« i Berlingske Business. Ikke fordi vi i PFA ikke kan anerkende dygtige kollegaer, men fordi overskriften er forkert. Faktum er, at PFA i de første ni måneder af 2016 har skabt et samlet afkast på 4,8 pct. Selskabet, der angiveligt har slået PFA, har – ifølge deres eget regnskab – skabt afkast på 1,3 pct.

Men hvorfor fejre den forkerte? Det bliver klart, hvis man ser tallene i replikken efter. En hel pulje af det afkast, PFA-kunder får, er slet ikke regnet med. Nemlig afkastet, der kommer fra PFAs såkaldte KundeKapital. Fra 1.– 3. kvartal beløber det sig til et yderligere afkast på over en milliard kroner, der ryger ind på kundernes opsparing. Og det fordi PFA ikke har aktionærer, der skal have udbytte.

At det bliver ignoreret, tyder på, at vi skal blive bedre til at forklare PFAs model for at føre overskud tilbage til kunderne. KundeKapital betyder, at hvis den enkelte vælger at indskyde nogle penge som risikovillig kapital i PFA, så får vedkommende et ekstra højt afkast på den del af sin opsparing. Lige nu 20 pct. på op til fem pct. af opsparingen. Det vil sige, at det afkast, replikken i Berlingske nævner, er lavere end det reelle afkast, som kunden får. Der er forskellige mellemregninger, men faktum er, at PFAs afkast inklusive KundeKapital er på 4,9 pct. og ikke 4,3 pct., som replikken påstår.

Fokus på afkast er godt. Det holder os til ilden. Men læserne bliver efterladt i mørke, hvis kun delelementer af afkastet bliver fremlagt som facit i sammenligningerne. Og det duer ikke.