Det betyder Brexit for din pension

Henrik Nøhr Poulsen er investeringsdirektør i PFA Asset Management

Briterne indleder i dag udmeldelsen af EU og dermed fællesskabet med de 27 EU-lande. Skilsmisser er aldrig nemme, men som pensionskunde bør du ikke foretage ændringer i din pension. Læs PFA’s investeringsdirektør Henrik Nøhr Poulsens bud på, hvad det kommer til at betyde for dig og din pension.

Hvad betyder Brexit for pensionsopsparingerne?

"På helt kort sigt forventer vi ikke de store markedsreaktioner på, at Storbritannien officielt skyder forhandlingerne om skilsmissen med EU i gang. På længere sigt kan udviklingen i forhandlingerne veje negativt på europæiske aktier, hvis ikke de skarpt optrukne fronter på begge sider bevæger sig mod et fornuftigt kompromis. Lige nu glæder vi os dog over, at stigende optimisme til den globale vækst er det dominerende tema, som holder en hånd under aktiemarkederne og gør dem mindre sårbare overfor politisk støj, " siger Henrik Nøhr Poulsen, der er investeringsdirektør i PFA og dermed en af dem, der står i spidsen for at investere pensionsopsparernes penge. 

"Briternes udtræden af EU er kun én ud af en række begivenheder, som år for år kan påvirke afkastet i både positiv og negativ retning. Har du en pensionsordning i markedsrente, er den indrettet sådan, at jo kortere tid der er til din pension, jo mere er du beskyttet mod tab på finansmarkederne. Hvis du har længere tid til pension, kan du opleve nogle lidt større udsving i dit afkast, men til gengæld har en begivenhed som denne en begrænset effekt over en lang opsparingshorisont, hvor der også er flere muligheder for at hente det tabte hjem igen."

Hvad gør PFA for at beskytte pensionsopsparingerne, hvis der kommer uro på finansmarkederne?

"Begivenheder i alle dele af verden kan forårsage uro på finansmarkederne og ofte kommer de fra en uventet kant. Vi overvåger løbende det samlede risikobillede og justerer forsikringer til vores porteføljer, så de målrettes specifikke risici. Det beskytter os noget af vejen i forhold til de fald der eventuelt måtte komme på aktiemarkederne."

Hvad skal jeg gøre som kunde?

"Som kunde behøver du ikke foretage dig noget. Vi har nogle af landets dygtigste investeringseksperter, som sidder og overvåger investeringerne i din pensionsordning med henblik på at give dig det bedst mulige langsigtede afkast. Vi anbefaler derfor ikke, at vores kunder skifter investeringsprofil. Hvis man går ind og ud af sin investeringsprofil, hver gang man står over for en udfordring, vil timingen typisk arbejde imod dig. At sælge aktier, når bekymringen er stor og købe dem igen, når der tilsyneladende er fred og ingen fare på aktiemarkederne, er ikke en god idé i det lange løb," siger investeringsdirektør Henrik Nøhr Poulsen.