PFA leverer solidt afkast efter godt halvår

Årets første seks måneder har været gode for PFA og de mere end 1,2 mio. kunder. Indsatsområderne i den ambitiøse 2020-strategi kører efter planen med solide langsigtede afkast, fortsat vækst i indbetalinger på 9 pct. og et driftsoverskud på 968 mio. kr., hvoraf 827 mio. kr. går til kunderne gennem PFA KundeKapital.

PFA’s regnskab for 1. halvår 2017 viser et solidt PFA, hvor aktiviteterne afledt af koncernens 2020-strategi kører godt. Group CEO i PFA Pension, Allan Polack, siger:

”Jeg er særlig tilfreds med helheden i det resultat, vi skaber for første halvår, hvor vi leverer godt på aktiviteterne afledt af vores 2020-strategi. Det er et halvårsresultat, der viser et solidt PFA over hele linjen med gode afkast, planmæssig vækst, styr på omkostningerne – og så viser vi igen, at kunderne får stor gavn af, at vores aktionærer har frasagt sig et stort udbytte. Af vores samlede driftsoverskud på næsten 1 mia. kr. går 827 mio. kr. direkte til kunderne gennem KundeKapital.”

PFA leverer et samlet afkast på 9,5 mia. kr. og op til 6 pct. til kunder i markedsrente. Omkostninger per forsikret er på 370 kr., indbetalingerne stiger med 9 pct. og udgør samlet 16,8 mia. kr. Nettoindbetalingerne er på 6,6 mia. kr. De samlede kundemidler stiger med 14 mia. kr. og er på 453 mia. kr. Dertil kommer, at PFA leverer et driftsoverskud på 968 mio. kr.

”Det er tilfredsstillende, at vi har pæn vækst i både præmier og indskud. Væksten i de løbende præmier er på 11 pct., men særlig tilfredsstillende er det, at vores indbetalinger er betragtelig større end vores udbetalinger. Nettoindbetalinger er på 6,6 mia. kr., hvilket svarer til, at 39 pct. af de samlede indbetalinger går til ren vækst,” siger Allan Polack.

Samtidig viser Letpension-samarbejdet mærkbar fremgang. De opsparede midler i 2017 efter 1. halvår er på 7,3 mia. kr., hvilket er 48 pct. højere end ved halvåret 2016.

Solide afkast og top rating af PFA Invest 

PFA har skabt et samlet afkast til kunderne på 9,5 mia. kr. i første halvår, hvilket har givet et afkast på mellem 2,6 og 6,0 pct. inkl. KundeKapital til kunder i markedsrente. Det er gode afkast, som PFA er tilfredse med.

”Vi er glade for, at vi igen sikrer vores kunder en markant forbedret købekraft af deres pensionsmidler. PFA har skabt positive afkast de seneste 16 år i træk, og vi er glade for igen at kunne levere høje afkast i 1. halvår på trods usikkerheden efter, Donald Trump blev præsident og tvivlen om udfaldene af valgene i Holland, Frankrig og Storbritannien,” siger Allan Polack.

Investeringsforeningen PFA Invest har oplevet stor vækst i 1. halvår 2017. PFA Invest er den bedst ratede investeringsforening i Danmark og på samme tid blandt de billigste. Det viser opgørelser fra analyseinstituttet Morningstar.

Stabilisering af syge- og ulykkesresultatet fortsætter

Resultatet på syge- og ulykkesområdet er for 1. halvår 2017 på -293 mio. kr. mod -631 mio. kr. i samme periode sidste år. Det er en forbedring på 338 mio. kr.

”Udviklingen på syge- og ulykkesområdet fortsætter i den rigtige retning. Vi ved dog, at det er et langt sejt træk, men vi tager vigtige skridt hele tiden.  I foråret lancerede vi en ny sundhedsstrategi, hvor vi tager et nyt og mere helhedsorienteret syn på sundhed og forebyggelse. Blandt andet lancerede vi PFA EarlyCare, der skal sikre en tidlig hjælp, så den enkelte medarbejder kan vende hurtigst muligt tilbage på arbejde igen – til gavn for både medarbejder, virksomhed og PFA,” siger Allan Polack.
 

For yderligere oplysninger kontakt
Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk.

Hovedpunkter

  • De samlede indbetalinger er på 16,8 mia. kr. (15,5 mia. kr.) *
  • Nettoindbetalingerne er på 6,6 mia. kr. (6,8)*
  • Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -293 mio. kr. (-631 mio. kr.)*
  • Det samlede forsikringsresultat før skat er på 968 mio. kr. (714 mio. kr.)*
  • PFA KundeKapitals andel af resultatet er på 827 mio. kr. (599 mio. kr.)* 
  • Omkostninger per forsikret er på 370 kr. (371 kr.)*
  • De samlede kundemidler udgør 453 mia. kr. (406 mia. kr.) */**
  • Det samlede investeringsafkast er på 9,5 mia. kr.
  • Kunder i markedsrente har fået et afkast på mellem 2,6 og 6,0 pct. inkl. KundeKapital.
  • Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 1,7 pct.

* Sammenholdt med samme periode i 2016.
** De samlede kundemidler er opgjort som hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter plus KundeKapital. 

 

Se regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2017