PFA sender 2,2 mia. videre til kunderne efter et stærkt 2017

Group CEO i PFA Allan Polack

PFA kommer styrket ud af 2017 og leverer gode resultater med et samlet afkast på 26,3 mia. kr. og en fortsat stigning i de samlede indbetalinger, der er på 34,1 mia. kr. Året er desuden blevet brugt til at investere massivt i digitalisering og forbedrede værditilbud til kunderne.

PFA kunne fejre 100 år i 2017, og jubilæumsåret blev brugt til at se fremad, effektivisere og udvikle nye værditilbud til kunderne. Samtidig leverer PFA gode resultater, og årets resultat stiger til 247 mio. kr. fra 219 mio. kr. i 2016.

Driftsresultatet er i 2017 på 1,2 mia. kr., og af det går 1 mia. kr. til PFA KundeKapital, der er PFA’s model til at sende overskuddet tilbage til kunderne. Dertil kommer afkastet skabt af den eksisterende KundeKapital. Det betyder, at kunderne samlet set har fået overført 2,2 mia. kr. gennem PFA KundeKapital i 2017.

Group CEO i PFA, Allan Polack siger:
”PFA går styrket ud af 2017, hvilket gør, vi kan sende 2,2 mia. kr. videre til kunderne. Med skærpet konkurrence og stigende regulering bliver skalafordele stadig vigtigere for, at vi som markedsleder kan fastholde positionen som det kommercielle selskab med de laveste omkostninger og det bedste langsigtede afkast. Vi har taget store skridt til at udvikle PFA til gavn for kunderne, siden Strategi2020 blev lanceret, og resultatet for 2017 viser, vi har et solidt fundament til at fortsætte den positive udvikling.”

I 2017 har PFA investeret massivt i automatiserede digitale løsninger, modernisering af rådgivningssystemer og procesværktøjer for at skabe styrkede produkter, mere effektiv service og endnu bedre oplevelser for kunderne. PFA investerer over de næste fire år yderligere 500 millioner kr. i den digitale platform for at kunne levere markedets bedste kundeoplevelser.

PFA er bedst på langsigtet afkast

I 2017 leverede PFA afkast til kunderne på op til 13,5 pct. i markedsrente, og det samlede afkast blev på 26,3 mia. kr. Det betyder, at PFA lever op til sin målsætning om at være nummer et på langsigtet afkast målt over fem år.

”Vi har leveret stærke afkast i 2017 på op til 13,5 pct. Som pensionsselskab er en af vores vigtigste opgaver at få kundernes opsparing til at vokse, og derfor er vi meget tilfredse med, at vi, målt over fem år, har leveret markedets bedste afkast til vores kunder,” siger Allan Polack.

Historiske investeringer i 2017

PFA er som led i Strategi2020 i færd med at øge eksponeringen mod alternative investeringer. I 2017 har PFA investeret 13,5 mia. kr. i alternativer og har blandt andet ledet det konsortium, der har købt 16,9 pct. af aktierne i Nykredit. Derudover har PFA købt 25 pct. af verdens største havvindmøllepark, Walney Extension, og sammen med en lille kreds af anerkendte internationale investorer opkøbte PFA det amerikanske infrastrukturselskab Interpark.

”Vi vil levere de bedste langsigtede afkast, og for at sikre stabile høje afkast har vi i 2017 øget eksponeringen til alternative investeringer markant. Det har vi gjort ved at udnytte vores position på markedet til at gennemføre en række historiske og attraktive investeringer. Det er alle investeringer, som vi forventer os meget af, og som viser, at PFA også er en attraktiv samarbejdspartner på den internationale scene,” siger Allan Polack.

Fokuseret forretning i vækst

PFA er markedsleder og i fortsat vækst. Stigningen i de løbende indbetalinger er på 9,4 pct. Nettoindbetalingerne (ekskl. syge- og ulykke) er på 10,8 mia. kr., hvilket svarer til, at 33,7 pct. af indbetalingerne går til vækst. Derudover kom der 330 nye virksomheds- og organisationskunder til PFA i 2017.

Året blev også brugt til at strømline PFA. Det skete blandt andet med frasalget af Mølholm Forsikring A/S og ved en aftale om at overføre pensionsordningerne i PFA Soraarneq til PFA Pension. 

”Vi solgte Mølholm for at fokusere på vores strategiske ambition om at levere integrerede sundhedsløsninger til virksomheds- og organisationskunder, og den nye aftale om vores grønlandske datterselskab giver os mulighed for at give vores grønlandske kunder et større produktudbud, bedre digitale løsninger, bedre afkastmuligheder og lavere omkostninger. Tilsammen betyder det et mere strømlinet og effektivt PFA, der kan fokusere på at eksekvere strategien og levere gode kundeoplevelser,” siger Allan Polack.

Ny sundhedsstrategi

Resultatet på syge- og ulykkesområdet er for 2017 på -423 mio. kr. mod -481 mio. kr. i 2016. Det er en forbedring på 58 mio. kr. PFA forventer varige forbedringer over en årrække.

”Vores kunder har taget godt imod vores nye sundhedsstrategi, hvor vi med en række produktforbedringer har styrket indsatsen for at holde vores kunders medarbejdere og medlemmer sunde og raske. Særligt konceptet EarlyCare®, hvor vi styrker den tidlige indsats har været en succes, og 2018 vil blive brugt til at videreudvikle vores sundhedstilbud,” siger Allan Polack.

Hør Allan Polack svare på tre hurtige spørgsmål om 2017 i videoen herunder:

 

Hovedpunkter

• Årets resultat er på 247 mio. kr. efter skat (219 mio. kr.) *
• De samlede indbetalinger er på 34,1 mia. kr. (31,8 mia. kr.) *
• Nettoindbetalingerne er på 10,8 mia. kr. (12,7 mia. kr.)*
• Det samlede forsikringsresultat før skat er på 1.166 mio. kr. (1.480 mio. kr.)*
• PFA KundeKapitals andel af resultatet er på 1.003 mio. kr. (1.291 mio. kr.)* 
• Omkostninger pr. forsikret er på 733 kr. (739 kr.)*
• Det samlede investeringsafkast er på 26,3 mia. kr. (26,5 mia. kr.) *
• Afkast i markedsrente på mellem 5,3 og 13,5 pct. inkl. KundeKapital (6,5 og 8,2 pct.) * 
• Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 1,5 pct. (2,2 pct.) * 
• De samlede kundemidler udgør 472 mia. kr. (439 mia. kr.) */**
• Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -423 mio. kr. (-481 mio. kr.)*

* Sammenholdt med samme periode i 2016.
** De samlede kundemidler er opgjort som hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter plus KundeKapital.