Tilbudsdokumentet til det anbefalede overtagelsestilbud til aktionærerne i TDC

Offentliggørelse af tilbudsdokumentet til det fuldt finansierede anbefalede offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i TDC A/S

  • TDC aktionærer vil blive tilbudt en kontant præmie på DKK 50,25 per aktie, hvilket værdiansætter TDC til cirka DKK 40,502 milliarder
  • TDC aktionærer vil modtage en præmie på 34,1 procent sammenlignet med lukkekursen på DKK 37,47 den 7. februar 2018
  • TDC aktionærer har indtil 4. april 2018 til at acceptere Tilbuddet,

København - I forlængelse af meddelelsen af 12. februar 2018, har DK Telekommunikation ApS ("Tilbudsgiver"), et selskab kontrolleret af et konsortium bestående af erfarne langsigtede investorer, herunder PFA, PKA, ATP og Macquarie Infrastructure and Real Assets ("MIRA") (som yderligere beskrevet nedenfor, "Konsortiet") i dag fremsat dets fuldt finansierede anbefalede frivillige offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i TDC A/S ("TDC") om at erhverve den samlede aktiekapital i TDC (eksklusive eventuelle egne aktier) mod kontant vederlag ("Tilbuddet").

I overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud §§ 4, stk. 2 og 21 har Tilbudsgiver i dag offentliggjort dets endelige tilbudsdokument ("Tilbudsdokumentet"). De fulde vilkår, betingelser og væsentlige elementer af Tilbuddet er indeholdt i Tilbudsdokumentet, som er vedlagt denne meddelelse og kan downloades gennem Tilbudsgivers hjemmeside www.dk-telekommunikation.com  og www.dk-telekommunikation.dk .

Tilbuddet er gyldigt indtil den 4. april 2018 hvilken periode kan eller under visse omstændigheder skal forlænges af Tilbudsgiver i overensstemmelse med gældende lov, regler og regulering og Tilbudsdokumentet ("Tilbudsperioden"). Det endelige resultat af Tilbuddet vil blive offentliggjort inden for tre (3) dage efter Tilbudsperiodens udløb i overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 21, stk. 3.

Tilbuddets hovedpunkter

Tilbuddet repræsenterer efter Tilbudsgivers opfattelse en attraktiv pris og præmie for TDC aktionærerne, hvorved de, på visse betingelser og restriktioner, vil blive tilbudt en kontant betaling på DKK 50,25 pr. aktie, justeret for eventuelt udbytte eller anden udlodning, der er fastsat eller betalt til TDC Aktionærerne inden udløbet af Tilbudsperioden. Hermed værdiansættes TDC til cirka DKK 40,502 milliarder (baseret på at 5.985.457 TDC aktier er ejet som egne aktier pr. 27. februar 2018, jf. oplysninger modtaget fra TDC).

Tilbuddet udgør:

  • En præmie på 34,1 procent i forhold til lukkekursen på DKK 37,47 pr. 7. februar 2018 ,
  • en præmie på 32,3 procent i forhold til den tre-måneders volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs på DKK 37,99 , og
  • en præmie på 33,5 procent i forhold til den seks-måneders volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs på DKK 37,652.

Tilbuddet vil være betinget af, at Tilbudsgiver opnår accept eller på anden måde erhverver aktier (eksklusive egne aktier), der repræsenterer mere end 2/3 af aktiekapitalen og stemmerettighederne i TDC. Som annonceret den 12. februar 2018, er Tilbuddet betinget af, at den betingede fusionsaftale mellem TDC og Modern Times Group MTG AB ikke godkendes (med den krævede flertalsbeslutning i overensstemmelse med gældende lov) på generalforsamlingen i TDC på et hvilket som helst tidspunkt inden gennemførelse af Tilbuddet. Tilbuddet er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser, tilladelser og accept, inklusive opnåelse af fusionskontrolgodkendelse fra Europa-Kommissionen.

Strategiske højdepunkter

Centralt I understøttelsen af det digitale Danmarks fremtid er behovet for langsigtet investering i fremtidssikker digital infrastruktur, der har kapacitet til at håndtere hurtig teknologisk udvikling. Da væksten i Danmarks digitale økonomi er vigtig for alle danskere og danske virksomheder, er det Konsortiets ambition at bidrage væsentligt hertil.

Konsortiets strategiske vision for TDC er, at selskabet skal være en førende deltager i den landsdækkende udrulning af fibernetværk til private hjem, 5G, coax og lignende teknologier. Dette vil hjælpe med at overgå den danske regerings mål for universel levering af bredbånd, således at alle husholdninger i midten af 2020erne har adgang til 1Gb/s bredbånd.

Ved yderligere at åbne for adgangen til anvendelse af TDCs landsdækkende netværksinfrastruktur for alle andre teleselskaber og forhandlere, vil Konsortiets vision tilskynde og støtte innovation i telekommunikationssektoren, give kunderne bedre valgmuligheder og produkttilbud, øge konkurrencen om privatkunderne samt øge netværkets udbredelse, kvalitet og hastighed. 

For at bidrage til dette, er det Konsortiets hensigt at operere separat ledede forretningsenheder med dedikerede ledelsesteams, der fokuserer på udvikling, styrkelse og ledelse af TDCs telekommunikationsnetværk, den kundevendte forretning samt dets aktiviteter i Norge.

Væsentlige investeringer vil være nødvendige for at opnå Konsortiets strategiske vision, og efter drøftelser med alle betydelige interessenter er det ambitionen, at TDC spiller en betydelig rolle i disse investeringer. 

Kontakt:

Kristian Lund Pedersen, Pressechef, PFA, Tel.: (+45) 39 17 58 79 / 61 22 22 31, E-mail: klp@pfa.dk

Thomas B. Knudsen, Pressechef, PKA, Tel.: (+45) 26 18 45 73, E-mail: tbk@pka.dk

Stephan Ghisler-Solvang, ATP Press, (+45) 61 22 93 92, E-mail: stg@atp.dk

Nicole Grove, Macquarie Infrastructure and Real Assets, Tel: +44 (0)77 6545 2193, E-mail:
Nicole.grove@macquarie.com

Christian Grønning, Partner, Geelmuyden Kiese, Tel: (+45) 27 63 07 55, E-mail: Christian.groenning@gknordic.com

Internationale mediehenvendelser:

Mitch Barltrop, FTI Consulting, Tel.: +44 (0)20 3727 1039, E-mail: mitch.barltrop@fticonsulting.com

Tidslinje for tilbuddet

Nedenstående oversigt viser visse vigtige datoer i forbindelse med Tilbuddet, forudsat at Tilbudsperioden ikke er blevet forlænget i henhold til Tilbuddets vilkår og betingelser:
 
7. februar 2018 TDC offentliggør, at Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Tilbudsgiver.

12. februar 2018 Tilbudsgiver og TDC indgik en offentliggørelsesaftale.

12. februar 2018 Offentliggørelse af Tilbudsgivers beslutning om at fremsætte Tilbuddet til aktionærerne.

12. februar 2018 Selskabsmeddelelse nr. 10/2018 fra TDC vedrørende offentliggørelse af Tilbudsgivers beslutning om at fremsætte Tilbuddet og TDCs bestyrelses beslutning om at anbefale TDC aktionærerne at acceptere Tilbuddet.

28. februar 2018 Offentliggørelse af Tilbudsdokumentet og indledning af Tilbudsperioden.

19. marts 2018 Seneste dag for offentliggørelse af bestyrelsens anbefaling.
 4. april 2018 (foreløbig) Forventet udløb af Tilbudsperioden (med forbehold for forlængelse af Tilbudsperioden og forudsat, at Tilbudsgiver ikke har tilbagekaldt Tilbuddet i overensstemmelse med Tilbuddets vilkår).

5 april 2018 (foreløbig) Senest forventede offentliggørelse af en forlængelse, tilbagekaldelse eller opfyldelse af betingelserne for gennemførelse og, i tilfælde af opfyldelse af betingelserne for gennemførelse, det foreløbige resultat heraf.

9. april 2018 (foreløbig) Senest forventede offentliggørelse af det endelige resultat af Tilbuddet

4. maj 2018 (foreløbig) Senest forventede handelsdag for afvikling af vederlaget, som skal betales til aktionærer, der har accepteret Tilbuddet, (baseret på Tilbudsperiodens udløb den 4. april 2018).

4. maj 2018 (foreløbig) Seneste dag hvor vederlaget, som skal betales til Aktionærer, der har accepteret Tilbuddet forventes at være til rådighed på de accepterende aktionærers bankkonto*
Der henvises endvidere til oplysningerne om Tilbudsperioden og forlængelser heraf som beskrevet i Tilbudsdokumentet.

* Betaling til Aktionærer, som ikke har en dansk bankkonto, kan tage længere tid.

Accept

Accept af Tilbuddet skal være modtaget af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ("Nordea") gennem aktionærens eget kontoførende institut inden Tilbudsperiodens udløb. Aktionærer, der ønsker at acceptere Tilbuddet, skal anvende den acceptblanket, der er vedhæftet Tilbudsdokument som" Bilag 1". Aktionærerne kan muligvis også acceptere Tilbuddet gennem deres eget kontoførende instituts netbank-løsning.

Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Tilbuddet skal meddeles deres eget kontoførende institut i så god tid, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Nordea, der skal have accepten i hænde inden Tilbudsperiodens udløb den 4. april 2018 kl. 20.00 (dansk tid) eller inden tidspunktet for udløbet af en eventuel forlænget Tilbudsperiode i henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 9 og som anført i Tilbudsdokument.

Fristen for meddelelse af accept til det kontoførende institut, afhænger af aktionærens aftale med sit eget kontoførende institut og det pågældende instituts regler og procedurer, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden.

Om Konsortiet

Konsortiet udgøres af PFA Pension Forsikringsaktieselskab ("PFA"), PKA A/S ("PKA"), på vegne af PKA Pensionskasserne , Arbejdsmarkedets Tillægspension ("ATP") og DKTUK Limited ("MIRACo"), en juridisk enhed administreret af Macquarie Infrastructure & Real Assets (Europe) Limited ("MIRAEL"),. Det indirekte ejerskab af DK Telekommunikation ApS fordeles som følger: PFA (ca. 16,7%), PKA (ca. 16,7%), ATP (ca. 16,7%) og MIRACo (50%).

Om PFA

PFA blev stiftet af en række fagforeninger i 1917 som et selvstændig selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og deres familier økonomisk. I dag er PFA Danmarks største kommercielle pensionskasse med DKK 500 mia. (EUR 67 mia.) under forvaltning. PFA har ca. 1,2 mio. individuelle kunder fra en lang række af Danmarks største selskaber og organisationer. Dermed holder PFA sine omkostninger nede, har adgang til attraktive investeringsmuligheder og er i stand til at tiltrække nogle af verdens bedste investeringssamarbejdspartnere.
www.pfa.dk

Om PKA

PKA er en af de største pensionsudbydere af arbejdsmarkedspensioner i Danmark. De fleste af PKA’s flere end 300.000 medlemmer er ansat i den offentlige sektor. PKA investerer ca. DKK 275 mia. (EUR 36.6 mia.) på vegne af sine medlemmer. PKA har særligt fokus på langsigtede infrastrukturinvesteringer og har investeret ca. DKK 20 mia. (EUR 2,7 mia.) i dansk og udenlandsk infrastruktur. Det er PKA’s ambition, at man i 2020 har investeret DKK 40 mia. (EUR 5,5 mia.) i infrastruktur.
www.pka.dk  

Om ATP

ATP er en uafhængig selvejende reguleret pensionskasse, der blev stiftet i 1964 i henhold ATP-loven med henblik på at sikre en større grundpension for store dele af den danske befolkning som et supplement til folkepensionen. ATP’s indtægter udgøres af obligatoriske bidrag, og ATP har mere end DKK 700 mia. (EUR 94 mia.) under forvaltning.
www.atp.dk

Om Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA)

MIRAEL er en del af MIRA divisionen som er en del af Macquarie Asset Management Group, kapitalforvaltningsdelen i Macquarie Group, en diversificeret finanskoncern, der tilbyder sine kunder kapitalforvaltnings-, bank-, rådgivnings- samt risiko- og kapitalløsninger inden for gæld, aktier og råvarer. Macquarie Group blev stiftet i 1969 og beskæftiger 13.966 ansatte i 27 lande.
MIRA har været en pioner inden for infrastruktur som en ny aktivklasse for institutionelle investorer. MIRA har i mere end 20 år investeret i og forvaltet aktiver, der bruges dagligt, og som foruden infrastruktur omfatter ejendomme, landbrug og energi. MIRA's dedikerede driftsmæssige og finansielle eksperter arbejder, hvor MIRA's fonde investerer, og hvor porteføljeselskaberne har aktiviteter.

MIRA forvaltede pr. 30. september 2017 en formue på over EUR 94 mia. investeret i 137 porteføljevirksomheder, ~ 300 ejendomme og 4.5 mio. hektar landbrugsjord.
MIRA forvalter 50 fonde over hele verden, herunder MEIF5, en fond med en kapital på EUR 4 mia. med fokus på investeringsmuligheder indenfor forsyning, transport, kommunikationsinfrastruktur og vedvarende energi i hele Europa.

MIRA har været investor og aktiv ejer i væsentlig telekommunikationsinfrastruktur siden begyndelsen af nullerne, med omfattende investeringer i distributionsinfrastruktur, sikre mobilnetværk anvendt af redningstjenester, betalings-tv, fiber og kabelbredbåndsnetværk og mobilsendemaster. Under MIRAs ledelse, har disse aktiver udvist yderst pålidelig service til millioner af privat- og erhvervskunder.

Nogle af disse væsentlige investeringer inkluderer Broadcast Australia (netværksinfrastrukturen der danner grundlag for distribution af tv og radio i Australien), Global Tower Partners (der var det største privatejede mobilsendemastinfrastrukturselskab i USA, servicerende alle større amerikanske mobilnetværk), Taiwan Broadband Communications (et stort bredbånds- og kabel-tv-selskab i Taiwan), Cable & More (et stort bredbånds- og kabel-tv-selskab i Sydkorea), Towercom (Slovakiets tv-distributions-, betalings-tv- og radioinfrastrukturselskab), CRA (det tjekkiske tv-distributions- og radioinfrastrukturselskab og væsentlig udbyder af fibernetværk), INEA (Polens fiber-til-hjemmet bredbånds- og kabel-tv-udbyder) og Arqiva (del af Englands "kritiske nationale infrastruktur" og servicerende alle Englands store distributions- og mobilnetværk).  
http://www.mirafunds.com/

Rådgivere

Tilbudsgiver har udpeget Barclays Bank PLC, som handler gennem sin Investeringsbank ("Barclays") og Nordea som sine finansielle rådgivere og Plesner Advokatpartnerselskab, Baker McKenzie and Clifford Chance som sine juridiske rådgivere i forbindelse med Tilbuddet.

Versioner

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den danske version gældende.

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer i TDC eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet vil udelukkende blive fremsat på baggrund af Tilbudsdokumentet, som vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. TDCs aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet med tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtig information.

Udelukkede jurisdiktioner

Tilbuddet er ikke fremsat, og TDC-aktierne vil ikke blive accepteret til køb fra eller på vegne af personer, i en jurisdiktion, hvis fremsættelse eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre love eller regler i den pågældende jurisdiktion, eller hvis dette ville kræve registrering, godkendelse eller anmeldelse hos en regulatorisk myndighed, som ikke udtrykkeligt er påtænkt i Tilbudsdokumentet (de "Udelukkede Jurisdiktioner"). Personer, der modtager denne meddelelse eller Tilbudsdokumentet og/eller som kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet, skal tage hensyn til og overholde alle sådanne begrænsninger og indhente de påkrævede bemyndigelser, godkendelser eller tilladelser. Hverken Tilbudsgiver eller nogen af dennes rådgivere påtager sig noget ansvar for en persons overtrædelse af enhver sådan begrænsning. Personer (herunder uden begrænsning depositarer, nominees og trustees), som agter at videreformidle denne meddelelse eller Tilbudsdokumentet eller noget relateret dokument til en jurisdiktion uden for Danmark, bør gøre sig bekendt med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion og bør endvidere omhyggeligt læse Tilbudsdokumentet, inden de foretager sig noget. Distribution af denne meddelelse og af Tilbudsdokumentet i andre jurisdiktioner end Danmark kan være begrænset ved lov, og personer, der kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet, bør derfor gøre sig bekendt med og overholde sådanne eventuelle begrænsninger. Enhver manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen og reglerne i den pågældende jurisdiktion.

Meddelelse til amerikanske aktionærer

Tilbuddet er underlagt dansk lovgivning. Tilbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab og er underlagt oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk ret, som på væsentlige områder kan være forskellige fra reglerne i USA.

Tilbuddet bliver i USA fremsat i henhold til Section 14(e) i og Regulation 14E bekendtgjort i henhold til U.S. Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer ("Exchange Act") med forbehold for de undtagelser, der fremgår af Rule 14d-1(d) i Exchange Act og generelt i henhold til danske lovkrav. Tilbuddet vil ikke være underlagt Section 14(d)(1) i eller Regulation 14D bekendtgjort i Exchange Act. TDC er ikke underlagt periodiske rapporteringskrav i henhold til Exchange Act og skal ikke indsende og indsender ikke rapporter til United States of America Securities and Exchange Commission i henhold hertil.

Tilbuddet bliver fremsat til TDCs aktionærer hjemmehørende i USA på samme vilkår og betingelser som dem, der gælder for alle andre aktionærer i TDC, der fremsættes et tilbud. Alle dokumenter, inklusive denne meddelelse og Tilbudsdokumentet, formidles (eller vil blive formidlet) til amerikanske Aktionærer på et grundlag, der er sammenligneligt med den metode, der anvendes til formidling af sådanne dokumenter til TDCs andre Aktionærer.

Personer, der er hjemmehørende i USA, bør være opmærksomme på, at denne meddelelse, Tilbudsdokumentet og alle øvrige dokumenter vedrørende Tilbuddet er blevet eller vil blive udarbejdet i overensstemmelse med danske standarder for indhold og udformning, der kan være forskellige fra de standarder, der anvendes i USA. Fremgangsmåden for accept af at sælge værdipapirer og afvikling af det vederlag, der skal betales til hver enkelt aktionær i TDC, der accepterer Tilbuddet, vil være i henhold til gældende danske regler, der kan være forskellige fra de regler og fremgangsmåder, der er gældende for et købstilbud vedrørende værdipapirerne i et amerikansk indregistreret selskab, særligt for så vidt angår tilbagekaldelsesret, tidsplan for købstilbuddet, afviklingsprocedurer og betalingstidspunkt for værdipapirerne.

Det kan være vanskeligt for TDCs aktionærer at håndhæve deres rettigheder og eventuelle krav, de måtte have i medfør af den amerikanske føderale værdipapirlovgivning, idet Tilbudsgiver og TDC befinder sig i ikke-amerikanske jurisdiktioner, og nogle af eller alle deres respektive bestyrelses- og direktionsmedlemmer kan være hjemmehørende i ikke-amerikanske jurisdiktioner. TDCs aktionærer vil muligvis ikke kunne anlægge sag mod Tilbudsgiver eller TDC og/eller deres respektive bestyrelses- eller direktionsmedlemmer ved en ikke-amerikansk domstol for overtrædelse af amerikansk værdipapirlovgivning. Det kan desuden være vanskeligt at få Tilbudsgiver og TDC og deres respektive tilknyttede selskaber til at underkaste sig en kendelse afsagt af en amerikansk domstol.

I henhold til normal praksis i Danmark og i henhold til Rule 14e-5(b) i Exchange Act kan Tilbudsgiver eller dennes nominees eller dennes mæglere (der fungerer som befuldmægtigede eller i lignende egenskab) til enhver tid foretage visse køb eller indgå aftale om køb af aktier i TDC uden for USA ud over i henhold til Tilbuddet. Dette kan ske før eller i løbet af den periode, hvor Tilbuddet er åbent for accept. Sådanne køb kan ske enten i markedet til gældende kurser eller i private transaktioner til forhandlede priser. Eventuelle oplysninger om sådanne køb vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S og relevante elektroniske medier, hvis og i det omfang en sådan offentliggørelse kræves i henhold til gældende dansk ret, regler eller bestemmelser.

Barclays og Nordea og deres respektive tilknyttede selskaber kan som led i udøvelsen af deres aktiviteter foretage eller eje en lang række investeringer, herunder fungere som modparter i visse derivat- eller afdækningsaftaler og aktivt handle gælds- eller aktieinstrumenter (eller relaterede afledte finansielle instrumenter) samt andre typer finansielle instrumenter (herunder banklån) for egen regning og for deres kunders regning, og sådanne aktiviteter vedrørende investeringer og finansielle instrumenter kan omfatte værdipapirer og/eller instrumenter i TDC.

Yderligere ansvarsfraskrivelser

Ud over ansvar og forpligtelser, der eventuelt måtte være pålagt i henhold til dansk ret eller i henhold til regulatoriske bestemmelser i en anden jurisdiktion, hvor fraskrivelse af ansvar og forpligtelser ville være ulovligt, uden retskraft, ugyldigt, påtager hverken Barclays eller Nordea, i egenskab af finansielle rådgivere for Tilbudsgiver, eller i anden egenskab (eller nogen af deres respektive datterselskaber, filialer eller tilknyttede selskaber) sig noget ansvar af nogen art for indholdet af denne meddelelse, Tilbudsdokumentet herunder for nøjagtigheden eller rigtigheden heraf eller af nogen anden meddelelse, der foretages eller hævdes foretaget af eller på vegne af pågældende i forbindelse med Tilbuddet. Bortset fra ovennævnte eventuelle ansvar og forpligtelser, som kan blive pålagt ved lov, fraskriver Barclays og Nordea sig således ethvert ansvar og enhver forpligtelse, det være sig uden for eller inden for kontrakt eller på anden måde (bortset fra som anført ovenfor), som de ellers kunne være blevet pålagt for så vidt angår et sådant dokument eller en sådan meddelelse.

Barclays, som er godkendt af Prudential Regulation Authority og reguleres af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority i Storbritannien, handler udelukkende på vegne af Tilbudsgiver og ingen andre i forbindelse med Tilbuddet og er ikke ansvarlig over for nogen andre end Tilbudsgiver for at yde den beskyttelse, som ydes til Barclays kunder, eller for at yde rådgivning vedrørende Tilbuddet eller noget andet forhold, der omtales i denne meddelelse eller Tilbudsdokumentet.

Nordea, som udelukkende handler på vegne af Tilbudsgiver og ingen andre i forbindelse med Tilbuddet vil ikke være ansvarlig over for andre end Tilbudsgiver for at yde den beskyttelse, som Nordeas kunder har, eller for at yde rådgivning i forbindelse med Tilbuddet, indholdet af Tilbudsdokumentet eller noget anliggende, der henvises til heri, til nogen anden person i relation til Tilbuddet eller ethvert andet forhold refereret til i denne meddelelse eller Tilbudsdokumentet.
Nordea, som udelukkende handler på vegne af Tilbudsgiver og ingen andre i forbindelse med Tilbuddet vil ikke være ansvarlig over for andre end Tilbudsgiver for at yde den beskyttelse, som Nordeas kunder har, eller for at yde rådgivning i forbindelse med Tilbuddet, indholdet af Tilbudsdokumentet eller noget andet forhold, der omtales i denne meddelelse eller

Tilbudsdokumentet.

For at undgå enhver tvivl er Nordea Bank ikke registreret som mægler eller handler i USA og vil ikke indgå i direkte kommunikation vedrørende Tilbuddet med investorer, der befinder sig i USA (hverken på reverse-inquiry-basis eller på anden måde.