Strateg: God start på 2019 - det holder vi øje med

I januar og starten af februar er aktiemarkederne vågnet op til dåd efter en hård afslutning på 2018. Det er dog endnu for tidligt at sige, om de finansielle markeder har et nytårsfortsæt om, at 2019 skal være bedre end 2018, eller om stemningen hurtigt vender igen.

Det siger seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard i en status over årets start på de finansielle markeder. 
 
”Det springende spørgsmål for 2019 bliver, om den globale økonomi fortsætter med at tabe momentum, eller om vi ser en stabilisering i konjunkturindikatorerne, som kan understøtte en ny positiv trend på de globale aktiemarkeder. Aktiemarkederne har indpriset en markant opbremsning i væksten og barren for, hvornår væksten overrasker positivt, er derfor sat lavt. Men risikobilledet er stadig domineret af en anspændt nyhedsstrøm fra brexit, handelskonflikten mellem USA og Kina og den europæiske vækstafmatning,” siger Rasmus Pilegaard. 
 
Han tilføjer, at 2019 er startet med pæne kursstigninger på globale aktier. Bevægelsen skal imidlertid ses i lyset af decembers oversolgte markeder.

Pæne aktiestigninger fra årets start 

”I år er globale aktier steget med omkring 7 pct., på trods af, at den igangværende regnskabssæson for 4. kvartal har bekræftet et billede af svag vækst, større usikkerhed og nedjusteringer i indtjeningsforventningerne. Kursstigningerne skal ses i lyset af de bratte kursfald i december, som afspejlede overdreven pessimisme og førte til oversolgte markeder,” siger PFA’s seniorstrateg og fortsætter:  
 
”Det er i skarp kontrast til 2017 og 1. halvår af 2018, hvor vi så flere perioder, hvor overdreven optimisme blev efterfulgt at en nedadrettet bevægelse, men trenden i markedet var stadig opadgående. I dag er stemingen i markedet mere nervøs, og der er udbredt usikkerhed om, i hvilken retningen trenden går.”
 
I Europa er der stadig store risici i forhold til væksten. I januar faldt PMI-vækstindikatorerne igen, og de er dermed faldet i 10 af de foregående 12 måneder og ligger på niveauer, som tyder på fortsat svag vækst i starten af 2019.  Desuden er der udfordringer omkring brexit-forhandlingerne, hvor deadlinen den 29. marts nærmer sig, men vi er ikke tættere på en løsning.

Stadig risici på trods af god start på året 

”Europæiske aktiemarkeder er steget knap 5 pct. i år, men så længe de nedadrettede risici dominerer fremtidsbilledet, er det vanskeligt at se en stabil positiv trend materialisere sig. Noget af svagheden i Europa kan skyldes midlertidige faktorer fra bl.a. den europæiske bilproduktion, som stadig har vanskeligt ved at tilpasse sig nye og skrappere regler til bilernes udstødning m.m. og svag vækst på eksportmarkederne, hvor efterspørgslen fra Tyrkiet er kollapset, og Kina og Storbritannien udvikler sig svagt,” siger Rasmus Pilegaard.
 
På de nye vækstmarkeder ser det lidt lysere ud end i Europa.
 
”Aktierne i emerging markets har leveret pæne afkast i år på omkring 9 pct. Forventningerne til regionen er blevet løftet af bl.a. den mere lempelige amerikanske pengepolitik, som også slår igennem i emerging market-landenes renter, og positive toner fra forhandlingerne mellem USA og Kina. Selvom Washington og Beijing stadig står langt fra hinanden, skaber det lidt optimisme, at der er fremdrift, og at risikoen for en eskalerende handelskonflikt dermed er aftaget indtil videre,” siger Rasmus Pilegaard.