Danskerne: Arbejdspladsen skal hjælpe os til bedre sundhed

Et flertal af danskerne mener, at deres arbejdsgiver skal hjælpe dem med at leve sundere ved at stille sundhedstilbud til rådighed. Det viser en ny Epinion-undersøgelse blandt over 2.000 danskere foretaget for PFA, der peger på, at en bedre sundhed er til gavn for alle.

Mere motion. Sundere kost. Og hjælp til at forebygge stress. Mange danskere vil gerne leve sundere, men har svært ved at komme i gang med konkrete tiltag. Her kan en hjælpende hånd fra arbejdspladsen være vejen frem, hvis det står til et flertal af befolkningen. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for PFA blandt over 2.000 danskere.

Her angiver mere end 6 ud af 10 (62 pct.), at deres arbejdsgiver skal hjælpe dem med at leve sundere ved at stille sundhedstilbud til rådighed som motion i arbejdstiden, sund kost i kantinen eller hjælp til at forebygge stress.

”Det går den forkerte vej med danskernes sundhed i disse år, og det er dyrt for alle parter. Samtidig ved vi, at de fleste af os gerne vil leve sundere, men ikke får gjort noget ved det i en travl hverdag. Det tyder på, at mange har behov for hjælp til at tage de første skridt i retning af en sundere livsstil. Og her viser undersøgelsen, at arbejdspladsen kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at få omsat vores gode intentioner til konkrete sundhedstiltag,” siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.

En undersøgelse fra PFA blandt knap 17.000 kunder har tidligere vist, at 93 pct. gerne vil leve sundere, men af dem er kun 37 pct. i gang med at gøre en indsats for deres sundhed. Manglende tid angives som den primære barriere for at komme i gang med sundhedstiltag.

”Selvfølgelig har man først og fremmest selv et ansvar for at få gjort noget ved sin sundhed. Men en bedre sundhed er ikke bare til gavn for den enkelte, men for os alle. F.eks. ved vi, at sundere medarbejdere performer bedre og har færre fysiske og psykiske problemer. Derfor har også arbejdsgiverne en interesse i hjælpe medarbejderne til at styrke sundheden – hvilket jo altså også efterspørges af danskerne ifølge den nye undersøgelse,” siger Rikke Bay Haaber.

Om Epinion-undersøgelsen:

Epinion-undersøgelsen er foretaget for PFA blandt 2.175 danskere. I undersøgelsen erklærer 62 pct. sig enige i (i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad), at deres arbejdsgiver skal bidrage til, at de kan leve sundere ved at stille sundhedstilbud til rådighed som f.eks. sund kost i kantinen, motion i arbejdstiden eller hjælp til at forebygge stress.