PFA investerer knap 400 mio. kr. i fremtidens kontorer i Odense

Investeringen sker som led i at styrke PFA’s position på markedet inden for moderne kontorejendomme, der støtter op om internationale trends som deleøkonomi.

Pensionsselskabet PFA har købt to grunde i Cortex Park i Odense, hvor der frem mod 2022 skal bygges to ejendomme på henholdsvis 11.500 m2 og 5500 m2 med flerbrugerkontorer.

Flerbrugerkontorer - hvor flere virksomheder deler de samme kontorer og faciliteter - er en international tendens, der bliver mere og mere populær og også har fundet vej til Danmark.

”Det er en spændende investering, som støtter op om de internationale tendenser - megatrends - vi arbejder efter. Vi kan se, at der er øget fokus på deleøkonomi i forskellige former, herunder flerbrugerkontorer, og det er noget, vi i fremtiden forventer øget efterspørgsel på i Danmark. I den forbindelse har vi haft et ønske om at tilføje ejendomme, som kan understøtte dette, og derfor har vi indgået aftale om at købe og udvikle de her to kontorejendomme,” siger Michael Bruhn, der er ejendomsdirektør i PFA.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel siger:

”På byens vegne er jeg enormt glad for, at PFA nu er med til at udbygge vores stærke erhvervsområde Cortex Park. Byudviklingen af Odense er i fuld gang disse år, og Cortex Park er en vigtig del af den udvikling. Området er tæt knyttet til forskningsmiljøet på Syddansk Universitet og bliver tilmed endnu tættere forbundet med bymidten, når letbanen kører lige igennem området i 2021. Og så er det rigtig positivt, at de to kommende kontorbygninger både bliver opført efter de bedste bæredygtige principper og giver mulighed for, at mange virksomheder kan deles om faciliteterne.”

Den samlede investeringssum er på 381 mio. kr., og købet foretages som en direkte investering. Grundene købes af statens ejendomsselskab Freja, og entreprenøren på de nye flerbrugerkontorer er H. Skjøde Knudsen A/S, som PFA kender godt.

Kontorer til flere målgrupper

Den største af de to kontorbygninger på 11.500 m2 indrettes med en række fælles faciliteter og services som kantine og mødecenter, mens den mindre bygning henvender sig til virksomheder, der alene har brug for kontorpladsen og ønsker en lavere leje. De to kontorer bliver bygget på to nabogrunde i det attraktive og velbeliggende erhvervsområde Cortex Park, som der er gode fremtidsperspektiver i.

”I PFA er vi glade for Odense, som er en by i en overordentlig positiv udvikling - både inden for erhverv og bolig, og placeringen af de her byggerier i det ambitiøse og velbeliggende erhvervsområde Cortex Park er helt perfekt. Med de to servicekoncepter vil flerbrugerkontorerne være interessante for en bred målgruppe, og jeg er sikker på, at de vil bidrage til at styrke Odenses position som en by med et godt erhvervs- og forskningsmiljø. Samtidig er det en bundsolid langsigtet investering for PFA’s kunder,” siger Mikael Fogemann, chef for Danske Ejendomme i PFA.  

Focus Advokater og EY bliver ankerlejere i ejendommene, og her ser man frem til at kunne flytte ind i de nye kontorbygninger.

”Vi glæder os til at kunne tilbyde vores medarbejderne nogle unikke nye rammer. Det har været en meget væsentlig forudsætning for beslutningen om at flytte, at man kan tilbyde en bedre trafikal tilgængelighed til kunderne, ligesom p-forholdene bliver forbedret markant. DGNB-bæredygtighedscertificeringen ligger helt i tråd med vores sigte på at gøre arbejdet med bæredygtighed meningsfyldt og håndgribeligt,” siger partner Jesper Hauschildt, Focus Advokater.

”Vi er stolte og glade over at være en del af fremtidens kontorer i Odense. Det bliver nogle fantastiske rammer for såvel vores medarbejdere som vores kunder. Der er tale om en unik placering i Odense med en sublim infrastruktur samt masser af innovation fra SDU, supersygehuset mv. Vi er sikre på, at området over de kommende år vil tiltrække en række nye spændende virksomheder til gavn for hele Fyn,” siger partner Brian Skovhus Jakobsen fra EY.

PFA har tidligere investeret i flerbrugerkontorbyggeri, f.eks. sammen med den internationale virksomhed Wework i London og Pakhusene på Aarhus Havn. Der er flere projekter på vej.

Byggeriet i Cortex Park går i gang nu, og der er forventet indflytning på den 11.500 m2 store bygning ultimo 2021, mens bygningen på 5.500 m2 forventes klar til indflytning 3-6 måneder senere.

For yderligere oplysninger kontakt ejendomsdirektør, Michael Bruhn, PFA,  tlf: 24 28 46 30

Fakta:

• PFA erhverver og udvikler samlet 17.000 m2 flerbrugerkontorer i Cortex Park i Odense. Byggeriet af den mindste ejendom sættes i gang lidt forskudt i forhold til den større, hvor byggeriet begynder, når der er opnået byggetilladelse primo 2020.

• Det samlede areal opdeles i lejemål fra ca. 200 m2 og opefter.

• Det store flerbrugerkontor på 11.500 m2 vil blive etableret med mange fællesfaciliteter såsom kantine, mødecenter mv. samt et højt niveau af services, mens det lille flerbrugerhus ikke vil tilbyde samme grad af fællesarealer og services.

• Projekterne gennemføres med en DGNB-bæredygtighedscertificering til Guld.

• Cortex Park er en bydel for viden- og servicevirksomheder, og de kommende 10 år forventes der at blive investeret stort i at skabe et innovativt miljø i europæisk topklasse med et af Danmarks nye supersygehuse, en af landets største forskerparker og et endnu stærkere Syddansk Universitet.

• I 2021 etableres letbane til bydelen, og vurderingen er, at der over de kommende 10-15 år vil blive skabt omkring 6.000 arbejdspladser i området.

• Udlejningen af de kommende kontorer er allerede startet, og blandt lejerne kan nævnes EY og Focus Advokater.