PFA Brug Livet Fonden kårer for 10. gang Årets Hjertesager

PFA’s velgørende fond fejrer sit 10-årsjubilæum med at kåre fem sager som Årets Hjertesager. Hjertesagerne afspejler den mangfoldighed, der er i det frivillige arbejde, fonden har støttet gennem de seneste 10 år.

72 sager blev i år indstillet til PFA Brug Livet Fonden, og af dem har fonden valgt at støtte fem forskellige, mindre hjertesager. Det er 10. gang, fonden kårer Årets Hjertesager, og bestyrelsen, der har valgt Årets Hjertesager, har især haft fokus på at give synlighed til sager, der ikke er kendt i den brede offentlighed.

”Fondens mål er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Gennem tiden har fonden støttet hjertesager med fokus på børn og unge, familier ramt af sygdom, patientforeninger og udsatte grupper i samfundet som f.eks. hjemløse eller folk, der på den ene eller anden måde er ramt af misbrug. Den mangfoldighed rammer vi med Årets Hjertesager,” siger Torben Dalby Larsen, der er formand for bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden og i PFA Pension.

Årets Hjertesager 2020 er:
• Kvie Sø Efterskole, som modtager 50.000 kroner
• Brugernes Akademi, som modtager 50.000 kroner
• ME Foreningen, som modtager 50.000 kroner
• Det Kærlige Måltid, som modtager 25.000 kroner
• Værestedet Hellebro, som modtager 25.000 kroner

Større synlighed til mindre sager

I vurderingen af hvad der skal være Årets Hjertesager, har bestyrelsen fået hjælp fra den landsdækkende internetafstemning, der har været afholdt. Derudover har bestyrelsen også taget højde for sagens type, størrelse og geografiske forhold. Målet har været at give mindre sager en større chance for at modtage støtte.

”Der har været rigtig mange gode sager indstillet, så valget har været svært. Vi har valgt at fokusere på mindre eller forholdsvis nye sager, da det er her, vi vurderer, at PFA Brug Livet Fonden kan gøre den største forskel. Derfor støtter vi den nystartede efterskole Kvie Sø Efterskole, som er den eneste efterskole for udviklingshæmmede vest for Storebælt. Vi har også valgt at støtte Brugernes Akademi, der hjælper udsatte stofbrugere samt ME Foreningen, der er en patientforening for den forholdsvis ukendte neuroimmune sygdom ME. Derudover har vi valgt at støtte lokale ildsjæle, der gør en forskel i deres nærområde, hvilket Hjertesagerne Hellebro og Det Kærlige Måltid gør,” siger Torben Dalby Larsen.

Sammen med titlen som Årets Hjertesager 2020 og den økonomiske støtte følger også et år, hvor fonden vil samarbejde med sagerne for at sætte fokus på deres indsatser.

”Vi ser frem til at lære sagerne bedre at kende og fortsætte dialogen med dem i 2020, så vi kan hjælpe dem med at skabe opmærksomhed om deres vigtige arbejde,” siger Torben Dalby Larsen.

Skulderklap til nystartet organisation

En af Årets Hjertesager er stiftet af Charlotte Thyberg, der i sommeren 2018 sagde sit topjob op for at stifte Det Kærlige Måltid i Aarhus. Hjertesagen samler unge, og sammen laver de mad til familier, der er ramt af alvorlig sygdom. Senest er sagen også begyndt at inddrage sårbare og ensomme unge i køkkenet. Siden januar 2019 er det blevet til lige knap 7000 måltider, og Charlotte Thyberg er meget glad for anerkendelsen og det rygstød, det giver at være Årets Hjertesag.

”Det er en kæmpe hjælp for en lille ny organisation som os. Med støtten fra PFA Brug Livet Fonden håber vi at kunne samle endnu flere unge og hjælpe flere familier, hvor tæppet er trukket væk under dem på grund af alvorlig sygdom. På sigt er det vores drøm at starte op i flere byer,” siger hun.

Kort om de fem Hjertesager:

• Kvie Sø Efterskole er den eneste efterskole for udviklingshandicappede vest for Storebælt. Første elevhold startede i august 2019.
• Brugernes Akademi er en frivillig forening af og for stofbrugere, hvis formål er at forbedre stofbrugeres vilkår og rettigheder.
• ME Foreningen er en frivillig patientdrevet forening for de 10-20.000 patienter med den neuoimmune sygdom ME. Foreningen arbejder for at opnå god behandling, skaber patientnetværk og støtter med viden og vejledning.
• Det Kærlige Måltid er en nystartet non-profit organisation, der lærer frivillige unge at lave god og sund mad, som leveres uden beregning med en kærlig hilsen til akut alvorligt syge og deres familier i Aarhus Kommune. Samtidig inddrages sårbare og ensomme unge i køkkenet.
• Værestedet Hellebro er en privat velgørende forening i Valby, der yder en helhedsorienteret indsats for unge hjemløse i alderen 18-29 år og arbejder for, at de unge kommer i bolig, job, uddannelse - og kommer tilbage på sikker grund.

Fakta om PFA Brug Livet Fonden

• Fonden blev etableret i 2009 med en fondskapital på 3 mio. kroner. Dens formål er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet.
• Fonden uddeler i år 200.000 kroner til fem hjertesager.
• Der blev i år indstillet 72 sager til fonden via hjemmesiden pfabruglivetfonden.dk
• Alle har kunnet stemme på deres favorit-hjertesag, og fondens bestyrelse har udpeget Årets Hjertesager ud fra, hvilke sager der har fået flest stemmer i forhold til sagens størrelse, type og geografiske forhold. Der er bl.a. lagt vægt på at støtte sager, der ikke er så kendte i den brede offentlighed.
• Bestyrelsen består af bestyrelsesformand, PFA, Torben Dalby Larsen (formand), professor og billedhugger Bjørn Nørgaard, formand Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund og group CEO Allan Polack, PFA.