PFA’s nye strategi: Kommerciel Ansvarlighed 2023

I 2019 har PFA fastlagt en ny strategi, som skal sikre et fortsat stærkt, markedsledende og omkostningseffektivt PFA, der er klar til at tage yderligere skridt for at sikre en bæredygtig samfundsudvikling og det gode liv for kunderne.

Markedet og samfundet har ændret sig siden 2015, hvor PFA udviklede Strategi2020. Konkurrencesituationen er skærpet, flere selskaber er blevet kundeejede, og der er hård konkurrence på afkast og forsikringspriser. Den teknologiske og digitale udvikling giver nye indsigter og nye datamæssige muligheder, og derudover er der i samfundet et øget fokus på ansvarlighed og klima, og hvordan man sikrer en mere bæredygtig fremtid. Med afsæt i resultaterne fra Strategi2020 har PFA derfor fastlagt en ny strategi, som skal understøtte ambitionen om at være Danmarks førende pensionsselskab og yderligere forankre arbejdet med samfundsansvar i den kommercielle drift og udvikling.

PFA’s overordnede målsætning for de kommende år er, at PFA skal være det førende pensionsselskab i Danmark. Det betyder, at PFA skal være de bedste til at skabe rammerne for det gode liv for kunderne og samtidig være en kommerciel ansvarlig virksomhed, der udvikler forretningen og relationerne til kunderne. PFA skal samtidig tage samfundsansvar, så selskabet udover at skabe værdi for vores kunder også bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. Derfor hedder den nye strategi Kommerciel Ansvarlighed 2023. 

PFA har tre overordnede mål, som skal opfylde ambitionen om at være det førende pensionsselskab:

1. Bedst til bæredygtigt afkast
2. Markedets højeste kundeloyalitet
3. Solidt fundament og lønsom vækst.

Bedst til bæredygtigt afkast

PFA skal være nummer et, når det drejer sig om at sikre den bedst mulige købekraft til kunderne, når de går på pension. Med den nye strategi udvides ambitionen fra at være bedst til afkast til at være bedst til bæredygtigt afkast. Begrebet bæredygtigt understreger den fortsatte ambition om et højt, risikojusteret afkast, som er skabt af robuste investeringsporteføljer samtidig med, at barren for ansvarlighed sættes endnu højere.

Markedets højeste kundeloyalitet

PFA har en ambition om, at kunderne er mere tilfredse end noget andet sted i branchen. Der er en høj kundeloyalitet i dag, og den kan kun bevares ved hele tiden at have fokus på at gøre det attraktivt at være kunde i PFA, både her og nu, og når pensionsopsparingen skal bruges senere i tilværelsen. I den kommende strategiperiode har PFA blandt andet valgt at fokusere på at forbedre vores digitale løsninger og udvikle rådgivningsindsatserne, så kunderne i endnu højere grad får målrettet rådgivning, når de har brug for det.

Solidt fundament og lønsom vækst

Det bæredygtige fundament skal sikre, at PFA har de nødvendige ressourcer for at komme i mål med Kommerciel Ansvarlighed 2023. Fundamentet består bl.a. af:
• Et stærkt IT-fundament herunder en mere moderne dataplatform
• Et syge- og ulykkesresultat, som er i bedre balance
• Et solidt kapitalgrundlag, der bygger på en styrket lønsomhed.

Trends i form af nye teknologiske og datamæssige muligheder samt stigende forventninger til digitale løsninger fra kunderne stiller store krav til IT-fundamentet i PFA. Det er derfor besluttet at øge IT-investeringerne i de kommende år, så PFA kan imødekomme fremtidens krav om skalerbare innovative databaserede digitale løsninger og dermed bl.a. give hurtigere og bedre kundebetjening. Merinvesteringen skal blandt andet anvendes til modernisering og forenkling af den nuværende systemplatform, hvilket er en forudsætning for øget digitalisering, effektivisering og anvendelse af kunstig intelligens.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Kristian Lund Pedersen på 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk