PFA sætter ekstra turbo på digital rådgivning til kunderne

Corona-krisen har gjort danskerne mere digitale, viser en ny undersøgelse foretaget for PFA. Selskabet sætter nu yderligere turbo på den digitale rådgivning til kunderne, som skal supplere den traditionelle fysiske rådgivning.

Danskerne har for alvor taget de digitale muligheder til sig under corona-krisen. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for PFA blandt 645 danskere.

Her svarer over halvdelen (53 pct.), at corona-krisen i høj grad eller nogen grad har fået dem til at ordne flere ting digitalt som f.eks. at købe varer, få rådgivning eller sætte sig ind i nye emner. 42 pct. svarer, at det er uændret ift. tidligere, mens resten svarer ”i mindre grad” eller ”ved ikke”.

Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at 3 ud af 4 danskere over 16 år har handlet på nettet inden for de seneste tre måneder. Det er en stigning på 5 procentpoint ift. samme periode sidste år og den største stigning i de seneste 7 år.

”Det vidner om, at corona-krisen har accelereret danskernes villighed til at bruge digitale løsninger, og det skal både virksomheder som PFA og offentlige myndigheder være opmærksomme på. For det indebærer et øget behov for digital kundebetjening - hvilket bl.a. også forstærkes af, at hjemmearbejde er blevet meget mere udbredt i kølvandet på corona-krisen,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Øget efterspørgsel efter digitale løsninger

Den øgede appetit på digitale løsninger ses bl.a. også på pensionsområdet. I undersøgelsen for PFA svarer 3 ud 4 således, at de vil finde det positivt eller meget positivt, hvis deres pensionsselskab stillede en digital løsning til rådighed, hvor de nemt selv kunne justere deres ordning ud fra deres behov, og hvor løsningen ville sikre, at de ikke kunne komme til at gøre noget forkert.

”Vi mærker også de ændrede digitale vaner og den øgede efterspørgsel efter digitale løsninger blandt kunderne. Og derfor sætter vi nu yderligere turbo på den digitale rådgivning til kunderne, som skal supplere den traditionelle fysiske rådgivning,” siger Carsten Holdum.

Konkret har PFA på baggrund af faglighed, data og kunstig intelligens udviklet en løsning, der løbende screener kundernes pensionsordninger i forhold til PFA’s anbefalinger. Hvis kunden afviger fra en konkret anbefaling, vil det ofte være fordelagtigt for kunden at justere. Her vil kunden fremover få en digital anbefaling, når de f.eks. logger ind på PFA’s hjemmeside hjemmefra.

Det kan f.eks. være, hvis screeningen viser, at kundens livsforsikring er lille, men at kunden både har børn og egen bolig. Her vil anbefalingen være at øge livsforsikringen. Og hvis kunden ønsker at følge anbefalingen, kan vedkommende selv tilpasse ordningen digitalt.

”Digital rådgivning kommer samtidig til at løse et af vores kunders største behov, nemlig en hurtig afklaring af om man skal gøre noget. Herefter har man muligheden for at gøre de nemme ting selv og booke en rådgivningssamtale, når det er mere indviklet. Samlet bliver pension meget nemmere at have med at gøre, og det er tiltrængt for mange,” siger Carsten Holdum.

Den styrkede digitale rådgivning forventer PFA at være klar med i løbet af andet halvår i år, og den vil supplere den traditionelle fysiske rådgivning, hvor kunderne allerede i dag får disse individualiserede anbefalinger, når de er til samtale med en rådgiver i PFA.