Mange har ekstra god grund til at tjekke pensionen i denne tid

August er den måned på året, hvor der er flest jobskift, vielser og flytninger herhjemme. Det er begivenheder, som kan have betydning for pensionen og forsikringerne. Derfor har mange danskere i denne tid særlig god grund til et pensionstjek, som PFA her giver gode råd til.

Er du startet i nyt job her efter sommerferien? Eller skal du giftes eller skifte bolig i den kommende tid? Så er du langt fra alene. August er nemlig højsæson for både jobskift, vielser og flytninger herhjemme. Det viser en ny analyse fra PFA på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2010-2019 var der i gennemsnit ca. 81.500 nyansættelser i august hvert år, hvilket er markant mere end i de øvrige måneder. Når det gælder vielser, er august også den absolutte topscorer med ca. 5.000 augustbryllupper i gennemsnit hvert år i perioden. Det samme er tilfældet med flytninger, hvor der i gennemsnit har været ca. 91.500 flytninger i august hvert år siden 2010.

”Tallene viser med al tydelighed, at der typisk sker store ændringer for mange danskere her efter sommerferien med nyt job, bolig eller ægtefælle. Og selvom det nok ikke er det første, man har i tankerne, er det vigtigt at tjekke pensionsordningen i disse situationer, hvor privat- eller arbejdslivet ændrer sig. For det kan f.eks. betyde, at man med fordel kan tilpasse forsikringerne til ens nye livssituation,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

En pensionsordning indeholder ikke bare en opsparing til pension, men også en række forsikringer, hvis man bliver alvorligt syg, mister arbejdsevnen eller dør inden pensionsalderen.

Forsikringsdækningerne kan løbende sættes op eller ned, så de passer til ens behov. Behovene vil ændre sig over tid, hvilket typisk sker i forbindelse med større livsændringer - f.eks. her efter sommerferien.

”Det skal særligt de unge være opmærksomme på. For analysen viser, at det især er den yngre aldersgruppe, som skifter job, bliver gift og flytter i august. Og hvis man f.eks. som ung køber bolig i denne tid, vil ens økonomiske forpligtelser typisk stige kraftigt, og det er derfor en god idé at skrue op for forsikringerne, så man selv og familien er bedre sikret, hvis man f.eks. kommer alvorligt til skade,” siger Carsten Holdum.

Det er dog langt fra alle, som husker at sikre sig, at der er styr på deres pension og forsikringer i forbindelse med en livshændelse. I en undersøgelse, som Epinion tidligere har foretaget for PFA blandt 2.175 danskere, angiver 55 pct. af dem, der har været ude for en livshændelse inden for de sidste tre år, at de ikke tjekkede deres pensionsordning efterfølgende. Blandt de 18-35-årige er andelen 72 pct.

”Det kan have store konsekvenser for både en selv og familien, hvis man ikke får tilpasset sine forsikringer løbende, og uheldet rammer. Det kan f.eks. betyde, at der ikke er råd til at blive boende i huset, hvis man bliver alvorligt syg eller mister arbejdsevnen. Derfor er det vigtigt, at man lige bruger fem minutter på at tjekke pensionen, hvis man f.eks. har fået nyt job, er blevet gift eller er flyttet her i august,” siger Carsten Holdum.

Man kan få et overblik over sin pension og forsikringer på pensionsinfo.dk eller på sit pensionsselskabs hjemmeside. Hvis man vil tjekke, om ens forsikringer passer til ens aktuelle situation, kan man søge rådgivning hos sit pensionsselskab.

Det skal man gøre ved de forskellige hændelser, der typisk sker efter sommerferien

Første job eller nyt job
Hvis man er ung og starter i første job efter sommerferien, er det særligt vigtigt at tilpasse sine forsikringer, så de passer til ens situation. For de fleste er det tab af arbejdsevne-forsikringen, som er den vigtigste, da den giver en udbetaling, hvis man mister sin arbejdsevne.

Hvis man har skiftet job og starter i det nye her i august, er det ligeledes vigtigt at få justeret forsikringerne. Her skal man dog også være opmærksom på, at forsikringerne i ens gamle pensionsordning typisk skal nedlægges, ligesom man skal overveje at samle pensionsordningerne i ét selskab og derved spare omkostninger.

Vielser
Har man haft, eller skal man have augustbryllup, skal man sikre, at pensionsopsparingen går til de/den rigtige, hvis man falder bort. En pensionsopsparing udbetales til ”nærmeste pårørende”, hvis der ikke er aftalt andet. Når man bliver gift, er ægtefællen automatisk ”nærmeste pårørende” og vil modtage hele pensionsopsparingen. Der går altså ikke en krone til børn i den situation.

Det passer fint, når man er yngre, og hvor ægtefællen skal forsørge børnene, hvis uheldet er ude. Derimod vil der være mere interesse for, at pensionsopsparingen fordeles mellem børn/ægtefælle, når man er ældre, ligesom at ens øvrige formue fordeles ifølge arveloven.

Når man bliver gift, er det desuden for mange tidspunktet, hvor man går over til ”fælles” økonomi og derfor generelt et godt tidspunkt at få kigget på indtægter, udgifter og pensionsopsparing.

Flytning
Hvis man flytter her efter sommerferien, er der grund til at være opmærksom, hvis man låner til den nye bolig. For det kan give en stor gæld og en presset økonomi.

Her er tab af arbejdsevne-forsikringen vigtig, så man er beskyttet, hvis man bliver syg. Men samtidig har man også behov for en solid livsforsikring, så ens parter er økonomisk sikret, hvis man falder bort. Det gælder især, hvis der også er børn, hvor man har et behov for, at ens partner ikke får økonomiske problemer.