Ekstra mange kan i år have fordel af at booste pensionen inden nytår

I år har mange danskere særlig god grund til at overveje at udnytte fradragsmulighederne og indbetale ekstra på pensionsopsparingen inden nytår. Sådan lyder det fra PFA, som her giver gode råd til, hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.

Hvert år på denne tid er det som pensionsopsparer en god idé at overveje, om man skal udnytte fradragsmulighederne og indbetale ekstra til pensionsopsparingen inden nytår. Og der er særlig god grund til at gøre sig disse overvejelser i år. For her kan ekstraordinært mange nemlig få en fordel ved at lave et ekstra indskud på pensionsopsparingen inden nytår, hvis der er luft i økonomien, og opsparingen kunne trænge til det. Sådan lyder det fra PFA’s forbrugerøkonom Carsten Holdum.

”Når året lakker mod enden, er det altid en god idé at få styr på, hvordan det står til med pensionsopsparingen og i den forbindelse overveje ekstra indbetalinger med fradrag inden nytår. Et skattefradrag giver ikke i sig selv en økonomisk fordel, men hvis man betaler topskat i dag og bundskat i pensionstiden, så kan de ekstra indbetalinger betale sig. Og i år er der ekstraordinært mange, som kommer til at betale topskat som følge af udbetalingen af de indefrosne feriepenge - og som derved kan få en fordel ved at indbetale ekstra på pensionen inden nytår,” siger Carsten Holdum.

Han tilføjer, at det for alle, som betaler topskat, er fordelagtigt at udnytte det ekstra ligningsmæssige skattefradrag for indbetalinger til pension, der blev indført med pensionsreformen i 2018. Fradraget gælder i 2020 på indbetalinger op til 73.100 kr. Har man mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 32 pct., hvilket vil sige, at fradraget i år kan være op til 23.392 kr. Har man mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 12 pct., hvilket kan give et fradrag på 8772 kr. i 2020.

Beregninger fra PFA viser, at det for topskatteydere vil give en årlig gevinst efter skat på hhv. knap 6.000 kr. og godt 2.000 kr. at udnytte fradraget fuldt ud, afhængig af om man har mindre eller mere end 15 år til pension.

Overvej at få en del af pengene i banken investeret

Carsten Holdum peger desuden på, at det - udover fordelen, hvis man betaler topskat - også af andre årsager i år giver særlig god mening at overveje et ekstra indskud på pensionen inden nytår.

”Under corona-krisen er danskerne blevet mere forsigtige rent økonomisk. Vi er blevet mindre tilbøjelige til at bruge penge og mere tilbøjelige til at spare op, hvilket bl.a. viser sig ved, at vi har rekordmange penge stående i banken. At spare op i frie midler er altid en god idé, så man har noget at stå imod med, hvis man f.eks. bliver ledig. Det gælder ikke mindst i en økonomisk svær periode som nu. Men der er samtidig grund til at være opmærksom på, at mange nu bliver ramt af minusrenter på deres indeståender i banken. Her kan det være en idé at overveje at få en del af pengene investeret med et forventet afkast, hvilket f.eks. kan være via pensionsopsparingen,” siger Carsten Holdum.

Større opsparing giver større frihed

Han tilføjer, at ekstra indbetalinger på pensionen inden nytår desuden kan bidrage til, at man får større frihed til selv at vælge, hvor længe man vil arbejde, og hvornår man vil trække sig tilbage.

”Danskerne ønsker i stigende grad en såkaldt fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvor de f.eks. går ned i tid frem mod pensionsalderen, men så til gengæld bliver flere år i arbejde. Det kræver ekstra opsparing at gøre ønskerne til virkelighed, og jo tidligere man kommer i gang med at spare ekstra op, jo mindre betyder det om måneden. Går man med de planer, kan man overveje at indbetale ekstra på pensionsordningen, men det kan også være med afdrag på gæld eller opsparing i frie midler,” siger Carsten Holdum.

Hvis man vil udnytte fradragsmulighederne og indbetale ekstra på pensionen inden nytår, skal det ske med den faste pensionsindbetaling for december, hvis man indbetaler via sin arbejdsgiver. Indbetaler man over netbank eller ved indbetaling i banken, skal der indbetales den næstsidste bankdag i december.