Langtidsledighed kan koste unge dyrt på pensionen

Langtidsledigheden er steget mest blandt de unge de seneste år og også under corona-krisen. Og at stå uden job i en længere periode kan koste unge dyrt på pensionen på sigt, viser nye beregninger fra PFA.

Corona-krisen har især ramt de unge på arbejdsmarkedet hårdt. Således er langtidsledigheden det seneste år steget mest for de unge under 35 år, hvilket betyder, at langtidsledigheden for denne aldersgruppe fra januar 2014 til januar 2021 nu i alt er steget med 24 pct. Til sammenligning er langtidsledigheden blandt de 35-59-årige faldet med 6 pct. i samme periode, selvom langtidsledigheden også er steget for denne aldersgruppe det seneste år.

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som PFA har trukket.

”Det er naturligt, at antallet af langtidsledige stiger i en krisesituation, og det sker for alle aldersgrupper. Men unge rammes særligt hårdt, fordi de ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed den første vigtige joberfaring. Det kan koste på karriereudviklingen, f.eks. hvis man bliver presset ud i at starte med at arbejde på et lavere niveau for at få foden inden for arbejdsmarkedet,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

”Samtidig kan langtidsledighed som ung også koste dyrt på pensionen på sigt. For en pensionsopsparing er typisk knyttet til et job, og hvis man står uden arbejde i f.eks. et år, betyder det, at man både mister det ene års indbetalinger og samtidig heller ikke får renters-rente-effekten frem mod pensionsalderen af disse indbetalinger. Derfor betyder langtidsledighed for unge et væsentligt tab på pensionsopsparingen, og jo længere tid man står uden job, jo større bliver tabet på pensionen,” siger Carsten Holdum.

Nye beregninger fra PFA viser, at et års ledighed under corona-krisen kan koste unge knap 100.000 kr. på pensionsopsparingen på sigt. Der er taget udgangspunkt i, hvad det betyder for pensionsopsparingen for en 31-årig, der har været ledig i de forgangne 12 måneder ift. en situation, hvor vedkommende havde været i job i samme periode. Med en løn på 450.000 kr. om året og et normalt pensionsbidrag på 15 pct. betyder det ene års ledighed, at pensionsopsparingen ved pensionsalderen vil være 96.700 kr. mindre end ellers svarende til 3,6 pct. Ved to års ledighed vil tabet være på knap 200.000 kr.

Hæv indbetalingerne eller bliv længere på arbejdsmarkedet

”Det tab på opsparingen, som følger af langtidsledighed, kan betyde, at man må acceptere en lavere levestandard som pensionist. Hvis man gerne vil undgå det, kan tabet indhentes ved enten at hæve pensionsindbetalingerne fra 15 pct. til 15,5 pct. eller ved at blive længere på arbejdsmarkedet. Her er tommelfingerreglen, at hvis man har sparet et år for lidt op f.eks. som følge af langtidsledighed, så skal man som udgangspunkt arbejde godt et halvt år længere end ellers, hvis man vil have samme pensionsopsparing og dermed samme levestandard som pensionist,” siger Carsten Holdum.

PFA’s beregninger viser desuden, at tabet på pensionsopsparingen af langtidsledighed er direkte proportionalt med lønnen. Det vil sige, at hvis et års ledighed giver et tab på pensionsopsparingen på knap 100.000 kr. med en årsløn på 450.000 kr., så vil tabet være ca. det dobbelte – altså knap 200.000 kr. – ved en årsløn på 900.000 kr.