PFA: Opturen fortsatte ind i 3. kvartal - samlet afkast på 16,0 mia. kr.

Opturen og optimismen på finansmarkederne fortsatte ind i 3. kvartal, hvilket har givet et samlet afkast i PFA på 16,0 mia. kr. Særligt aktier og private equity har trukket afkastet op, hvilket har givet kunderne afkast på op til 12,7 pct. i årets første ni måneder med PFA Klima Plus i front.

Mens de fleste danskere holdt sommerferie og nød solen, fik pensionsafkastet et ekstra løft i 3. kvartal. Vaccineudrulning, genåbning og centralbankernes fortsatte pengeudpumpning har givet medvind særligt til aktiemarkedet, som langt ind i kvartalet fortsatte den optur, der har præget året og trukket afkastet op. Det samlede afkast i PFA var på 16,0 mia. kr. efter 3. kvartal, hvilket er 4,4 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. 

”De første ni måneder af 2021 har budt på solide afkast. Dermed har rigtig mange kunder fået deres pensionsopsparinger godt polstret med afkast på op til 12,7 pct. Også i 2021 har det foreløbigt vist sig, at det har betalt sig at tage risiko, hvor særligt aktier og private equity har trukket afkastet op. Samtidig har det vist sig at kunne betale sig at investere sin pension klimavenligt, idet PFA Klima Plus har klaret sig bedst med det højeste afkast,” siger Kasper A. Lorenzen, koncerninvesteringsdirektør i PFA.

PFA’s store aktieportefølje har givet afkast på 10,7 pct. Alternative investeringer trækker også afkastet op og har givet et afkast på 9,6 pct., hvor særligt private equity har givet højt afkast, men hvor også PFA’s infrastrukturinvesteringer har markeret sig stærkt. Ejendomsporteføljen har haft et godt 3. kvartal, hvilket bragte afkastet i den portefølje op på 4,6 pct. for året. Porteføljen med obligationer har givet et negativt afkast på -2,5 pct. grundet kursfald som følge af rentestigningerne.

Afkast op til 12,7 pct. til kunderne med PFA Klima Plus i front

Det samlede afkast i markedsrente efter 3. kvartal var på 23,4 mia. kr. svarende til 6,8 pct. Det betyder, at PFA’s kunder i markedsrente har fået afkast på mellem 0,9 og 12,7 pct. afhængig af valgt risikoprofil. Jo højere valgt risiko og tid til pension, jo højere afkast, hvilket ikke mindst skyldes den gunstige udvikling på aktiemarkedet.

Samtidig har PFA Klima Plus fortsat med at klare sig godt og bedre end hovedproduktet PFA Plus. Afkastet lå eksempelvis godt et procentpoint højere hos kunder i PFA Klima Plus med 15 år til pension i høj risiko efter 3. kvartal, når man sammenligner de to produkter.

”Kunderne i PFA har nu investeret godt 8 mia. kr. i PFA Klima Plus, der er vores særligt klimavenlige opsparingsløsning, og det har vist sig at være en god investering. Siden vi lancerede PFA Klima Plus i forsommeren 2020 har afkastet været bedre end i PFA Plus. I hele vores portefølje tager vi store bæredygtigheds- og klimahensyn, men med PFA Klima Plus er de grønne ambitioner og CO2-reduktionsmålene væsentligt højere. Det er en interessant udvikling og har vist, at et højt klimafokus og et godt afkast kan gå hånd i hånd,” siger Kasper A. Lorenzen.

PFA har netop skruet ekstra op for de grønne ambitioner med udmeldingen om, at klimaaftrykket i hele porteføljen skal være reduceret med 29 pct. allerede i 2025. Det sker via PFA’s medlemskab af det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance. Her støtter PFA sammen med 40 af verdens største investorer op om Paris-aftalen og forpligter sig til at sætte markante CO2-reduktionsmål hver femte år frem mod 2050.

Afkastet i PFA’s gennemsnitsrentemiljø var efter 3. kvartal på -3,9 pct. Det negative afkast skyldes fortrinsvis, at værdien af renteafdækningen er faldet. Denne udvikling betyder dog samtidig, at livsforsikringsforpligtelserne er faldet og overskudsmidler for gennemsnitsrentekunderne dermed er blevet styrket. Udviklingen vil derfor heller ikke påvirke den forrentning, som PFA’s gennemsnitsrentekunder er blevet stillet i udsigt. 

Inflation og uro om kinesisk boligkollaps presser finansmarkederne 

Opturen og de positive takter, der ellers har kendetegnet 2021, ændrede sig i september, hvor stigende uro har præget finansmarkederne og dermed afslutningen af 3. kvartal. Noget der også er fortsat ind i 4. kvartal.

Begyndende overophedning af økonomien i mange lande, opbremsning af centralbankernes massive stimuli, stigende råvarepriser og øget inflation har taget toppen af de store aktiestigninger, der ellers har præget året. Og med den kinesiske ejendomsgigant Evergrandes store økonomiske udfordringer og risiko for kollaps er det forventningen, at vi går en mere urolig tid i møde og ser mere begrænset afkast resten af året.

”Siden Covid-19-pandemien brød ud og for en kort periode førte til store fald på finansmarkederne i marts sidste år, har vi været vidne til en historisk optur og rigtig høje afkast. Ikke mindst båret op af centralbankernes vilje til at holde økonomien i gang. Det tempo kan ikke fortsætte, og derfor er der intet unaturligt i, at finansmarkederne lige nu puster ud, og der kommer mere balance i tingene. Vi tror stadig  på, at der er plads til ekstra afkast i 4. kvartal, når der igen falder lidt mere ro på, der kan løfte pensionsopsparingen yderligere inden årets udgang. Men vi er samtidig meget opmærksomme på, at vi nu er på vej ind i en ny fase, hvor der er øget pres på finansmarkederne og dermed også udsigt til yderligere udsving,” siger Kasper A. Lorenzen. 

PFA forvalter kundemidler for mere end 620 mia. kr. 

 

Investeringsafkast pr. aktivgruppe, 3. kvartal 2021
Aktiv3. kvartal
Børsnoterede aktier10,7 %
Alternative Investeringer9,6 %
Ejendomme4,6 %
Obligationer-2,5 %
Afkast i PFA Plus, 3. kvartal 2021
År til pension30155-5
Profil D - høj risiko11,8%11,8%5,7%4,6%
Profil C - moderat risko8,8%8,8%4,3%3,3%
Profil B - lav risiko5,8%5,8%2,9%2,1%
Profil C - meget lav risiko2,7%2,7%1,5%0,9%

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.

Afkast i PFA Klima Plus, 3. kvartal 2021
År til pension30155-5
Profil D - høj risiko12,7%12,7%6,1%4,9%
Profil C - moderat risiko9,4%9,4%4,6%3,5%
Profil B - lav risiko6,2%6,2%3,0%2,2%
Profil A - meget lav risiko2,9%2,9%1,6%0,9%

Afkastet er inklusive 5% i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 8 pct. pr. år.

Afkast i PFA Invest, 3. kvartal 2021
PFA Invest Balance AA1,1 %
PFA Invest Balance A3,6 %
PFA Invest Balance B9,3 %
PFA Invest Balance C12,5 %
PFA Invest Balance AKK 6,5 %

For yderligere oplysninger

Pressechef Oliver William Gunner, 28 56 23 22 eller owg@pfa.dk