Rentestigninger bag nye kursfald

Chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen.

Fortsat høj inflation og pessimistiske toner fra den amerikanske centralbank fik i sidste uge de globale aktier til at falde med 5 procent, og de er nu nede med 23 procent siden årets start. PFA’s forsigtige tilgang og brede portefølje har i perioden været med til at afbøde de værste fald, fortæller PFA’s chefstrateg.

Der var ikke meget at lune sig på, da J. Powell og kollegerne i den amerikanske centralbank i onsdags holdt møde om inflationen og den økonomiske udvikling. Og den negative stemning gav hurtigt genlyd på de globale aktiemarkeder, som kvitterede med kursfald, der hen over ugen sendte aktier ned med 5 procent, så de nu er nede med 23 procent siden årets start.

”Den amerikanske centralbank har som bekendt et dobbeltmandat – de skal holde inflationen i ro i nærheden af to procent, og de skal sikre en solid beskæftigelse. Lige nu er beskæftigelsen stadig stærk i USA, mens inflationen fortsætter med at overraske til den høje side. Det betyder, at renten skal op, så man kan få nedkølet økonomien og reduceret inflationen. Derfor blev renten i onsdags løftet med 0.75 procent til 3.25, som er det højeste siden 2008,” siger PFA’s chefstrateg, Tine Choi Danielsen.

Inflationsbekæmpelse har topprioritet
Rentestigningerne var langt fra uventede, og ifølge chefstrategen var det derfor heller ikke så meget stigningen i sig selv som centralbankchefens fremlægning af situationen, der gav markederne kolde fødder.

”Det blev meget tydeligt, at inflationen nu har højeste prioritet, og at man er villig til at acceptere en endda meget markant opbremsning i økonomien for at bringe inflationen ned fra de nuværende 8,2 procent og tættere på det ønskede niveau på de 2 procent. Når markederne reagerede så negativt, så skyldes det derfor, at mange investorer ikke længere tror på en blød landing, men forventer en snarlig recession med markante konsekvenser for både beskæftigelsen og virksomhedernes indtjening.”

Tager man investeringsbrillerne på, så er der ifølge PFA’s chefstrateg derfor heller ikke udsigt til, at finansmarkederne vender i nærmeste fremtid. Derfor gælder det som hidtil om have styr på risikoen, begrænse tabene og holde sig klar til, at det begynder at tynde ud i de mørke skyer.

”Det er klart, at man ikke kan skabe positive afkast i et negativt marked. Som investor gælder det derfor om at få afbødet nedturen, og huske på, at de tab, man undgår i dårlige tider, er lige så vigtige for det langsigtede afkast, som de gevinster, man høster i de gode tider. Selvfølgelig er det altid en bedre følelse at skabe positive afkast, men det ændrer ikke på, at evnen til at klare sig igennem vanskelige tider er helt essentielt for at sikre et godt langsigtet afkast,” siger Tine Choi Danielsen.

Bedragerisk sommerfatamorgana
På den baggrund er hun også tilfreds med, at PFA ikke smed forsigtigheden over bord, da markedsudviklingen hen over sommermånederne for en kort stund fik et positivt fortegn.

”Det er normalt, at der kommer korte perioder med kursstigninger, selvom markedet er på vej ned. Man skal derfor være påpasselig med at lade sig forføre af den gode stemning, og især hvis den ikke understøttes af de økonomiske analyser, man har lavet. Så er det bedre at bevare forsigtigheden end at række ud efter de femører, man kan samle op, inden godstoget kommer,” siger chefstrategen.

Som nævnt ser hun på kort sigt ikke udsigt til en kovending på finansmarkederne, selvom de globale aktier nu er sendt tilbage til niveauet for november 2020 og faldet med 23 procent siden årsskiftet. Hun forstår dog godt, hvis man som pensionskunde i en situation som nu kan have svært ved at slå koldt vand i blodet og læne sig tilbage i stolen. Men det er nu en gang det klogeste, da man på den måde får størst gavn af PFA’s investeringsstrategi.

”Som pensionskunde er det bedste, man kan gøre at slå kold vand i blodet og vente på, at udviklingen vender. Indtil da gør vi naturligvis, alt hvad vi kan for at beskytte opsparingerne mod yderligere tab. Det sker blandt andet gennem en stram risikostyring og en bred portefølje, hvor unoterede investeringer i eksempelvis ejendomme og infrastruktur bidrager til at stabilisere afkastet og afbøde de værste tab. Det er med til at værne om det langsigtede afkast, som stadig er solidt trods uroen i 2022,” siger chefstrategen.

Hun konkretiserer, at en typisk kunde i PFA’s anbefalede profil trods de markante kursfald i år over de seneste 10 år har fået et afkast på op til 100 procent, svarende til en fordobling af opsparingen.